دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 فلسفه ملاصدرا1-3 کارشناسي ارشد
2 زبان تخصصي ارشد فقه -ارشدفلسفه
3 فلسفه اسلامي1-2 کارشناسي
4 منطق کارشناسي
5 کلام1-3 کارشناسي
6 زبان تخصصي1-4 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 زبان تخصصي کارشناسي کتابهاي shiiaوLaw Texts

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه ملاقات حضوري 8-12 -