کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
مديريت يک روند تحقيقي از انتخاب موضوع تا ارائه نتايج 1392/08/27 دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد شاخه ايران IEEE
سيستمهاي مخابراتي در MATLAB 1392/12/14 دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد شاخه ايران IEEE
سرقت علمي 1395/09/26 نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
برنامه نويسي به زبان پايتون 1400/01/29 مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
برنامه نويسي پايتون مقدماتي 1401/01/20 دانشکده مهندسي برق انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران (IEEE) شاخه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
سخنراني علمي يادگيري ماشين و ابزارهاي شبيه سازي مربوط به آن 1400/12/04 دانشکده مهندسي برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان