سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق-مخابرات يزد ايران 1391
کارشناسی ارشد مهندسي برق-مخابرات يزد ايران 1385
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مخابرات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1397
مدير گروه کارشناسي سيستمهاي ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 شبكه هاي نرم افزار محور
2 مهندسي ترافيك در شبكه هاي مخابرات داده
3 سوئيچينگ و مسيريابي در شبكه هاي مخابراتي
4 شبكه هاي مركز داده (DCN)
5 امنيت در شبکه