سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مکانيک ساخت و توليد واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1380
کارشناسی مکانيک ساخت و توليد واحد نجف آباد ايران 1377

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1386 1387
رئيس دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1386 1392

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طراحي و ساخت تجهيزات کنترل و اندازه گيري گازها
2 فرايندهاي ماشينکاري