تابلو اعلانات

ردیف تاریخ متن اطلاعیه توضیحات
1 7/ 11/ 97 تمامي کلاس هاي اينجانب از روز اول ترم تشکيل و حضور و غياب انجام خواهد شد. -