مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. دانیال داودی, مرتضی طیبی, سیدامیرحسین امامی, رضا میری, سامان سلحشور, "An investigation of the reduction mechanisms and magnesiothermic reactions in ZrC-Ni nanocomposite synthesis", Materials Chemistry and Physics, Vol 222, 2019, PP.351–360
    Status: Unavailable PDF
2. دانیال داودی, امیرحسین امامی, مرتضی طیبی, سیدکمال حسینی, "Rapid mechanochemical synthesis of nickel-vanadium carbide nanocomposite powder by magnesiothermic reaction", Ceramics International, Vol 44-5, 2018, PP.5411-5419
    Status: Unavailable PDF
3. دانیال داودی, سید علی حسن زاده, سید امیرحسین امامی, سامان سلحشور, "A low temperature mechanochemical synthesis of nanostructured ZrC powder by a magnesiothermic reaction", Ceramics International, Vol 41, 2015, PP.8397–8401
    Status: Unavailable PDF
4. محمد شیخ شاب بافقی, سید امیرحسین امامی, علیرضا ذاکری, "Effect of Specific Surface Area of a Mechanically Activated Chalcopyrite on Its Rate of Leaching in Sulfuric Acid-Ferric Sulfate Media", METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE, Vol 44, 2013, PP.1166-1172
    Status: Unavailable PDF
5. محمد شیخ شاب بافقی, سید امیرحسین امامی, علیرضا ذاکری, جلیل وحدتی خاکی, "Effect of mechanical activation on the kinetics of leaching of chalcopyrite in the ferric sulfate media", Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol 7, 2010, PP.30-35
    Status: Available PDF
6. محمد شیخ شاب بافقی, سید امیرحسین امامی, علیرضا ذاکری, جلیل وحدتی خاکی, "Development and verification of a mathematical model for variations of the specific surface area of mineral powders during intensive milling", Powder Technology, Vol 197, 2010, PP.87-90
    Status: Unavailable PDF
7. سید امیرحسین امامی, محمد شیخ شاب بافقی, جلیل وحدتی خاکی, علیرضا ذاکری, "The effect of grinding time on the specific surface area during intensive grinding of mineral powders", iranian journal of materials science , Vol 6, 2009, PP.30-36
    Status: Available PDF
8. محمد شیخ شاب بافقی, سید امیرحسین امامی, جلیل وحدتی خاکی, علیرضا ذاکری, "Development of a mathematical expression for the variation of amorphization phenomenon during intensive milling of minerals", INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING, Vol 93, 2009, PP.149-154
    Status: Unavailable PDF
9. هیربد رنجکش, سید امیر حسین امامی, رضا ابراهیمی کهریزسنگی, "بررسي تاثير آسياب‌ کاري کم انرژي و مکانوليچينگ بر فرآيند کلراسيون کالکوپيريت", فصلنامه فرآيند هاي نوين در مهندسي مواد, Vol 10-1, 1395, PP.169-183
    Status: Available PDF
10. آرمین فرشود, کامران امینی, امیر حسین امامی, "بررسي تاثير افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگي پوشش الکترولس نيکل-فسفر", فصلنامه علمي - پژوهشي مواد نوين, Vol 6-4, 1395, PP.1-12
    Status: Available PDF
11. Mahdi Zolfaghari Ataabadi, Mohsen Asadi Asadabad, Sayyed Amir Hossein Emami, "بررسي ساختارهاي مختلف اسفنج زيرکونيم با درجه ي هسته اي", مجله علوم و فنون هسته‌اي, Vol 77, 1395, PP.70-77
    Status: Available PDF
12. عباس زلفی, علی سعیدی, سید امیر حسین امامی, "بررسي تاثير همزمان کربن و روي برفرايند احياي مكانوشيميايي اكسيد مس", فصلنامه فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد, Vol 9-4, 1394, PP.175-181
    Status: Available PDF
13. دانیال داودی, امیر حسین امامی, علی سعیدی , "توليد و بررسي خواص مکانيکي پودر نانو کامپوزيت آلومينيوم 7014 / آلومينا به روش آلياژسازي مکانيکي", فصلنامه فرآيند هاي نوين در مهندسي مواد, Vol 9-4, 1394, PP.93 - 105
    Status: Available PDF
14. هیربد رنجکش, امیر حسین امامی, رضا ابراهیمی کهریزسنگی , "بررسي تاثير آسياب‌ کاري پرانرژي بر فرآيند کلراسيون کالکوپيريت", فصلنامه فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد, Vol 9-3, 1394, PP.205-218
    Status: Available PDF
15. دانیال داودی, سیدامیرحسین امامی, علی سعیدی, "توليد و مشخصه يابي نانوساختار آلومينيم 7014 به روش آلياژسازي مکانيکي", مجاه مواد و فناوري هاي پيشرفته, Vol 3, 1393, PP.87-79
    Status: Available PDF
16. بهنام حسن پور محیی آبادی, ابوالقاسم نورمحمدی, سید امیرحسین امامی, محمدحسین حسین زاده, "بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت ريزساختاري و سطحي رسوب آهن به روش احياي الکتريکي", فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد, Vol 8, 1393, PP.23-29
    Status: Available PDF
17. محمد شیخ شاب بافقی, محمد رضا ابوطالبی, امیر حسین امامی, "بازيابي واناديم از سرباره کنورتور فولاد سازي به روش تشويه نمکي", نشريه دانشکده فني تهران, Vol 39, 1384, PP.813-820
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. عباس زلفی گسمونی, علی سعیدی, سید امیرحسین امامی, , "توليدآلياژ برنج كامپوزيتي نانوساختار بوسيله احياي مکانوشيميايي اکسيد مس و مشخصه يابي آن", همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم و مهندسي, دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تاکستان, 1392
    Status: Available PDF