کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با آيين نگارش استانداردهاي ملي ايران شماره 5 1393/08/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد شرکت اريا کيفيت پارس
آشنايي با تدوين استانداردهاي ملي، بين المللي و کارخانه اي 1393/08/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد شرکت آريا کيفيت پارس


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده