سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک UTM مالزي 1393
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا-جلوبرندگي دانشگاه صنعتي مالک اشتر ايران 1387
کارشناسی مهندسي هوافضا دانشگاه صنعتي مالک اشتر ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس ارشد مرکز تحقيقات صنايع هوايي شاهد 1383 1389

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 انتقال حرارت
2 توربين هاي گازي و توربوماشين ها
3 مکانيک سيالات محاسباتي