طرحهای پژوهشی

1. حميدرضا جوادي ن‍‍‍‍‍زاد رضا پورنجف امير گندمكار خديجه ابراهيمي اميرحسين قاسم زاده محسن عباسي رضا ابراهیمی کهریزسنگی , "ارزيابي فني و اقاصادي بازيابي عناصر با ارزش از سرباره كنورتور ذوب آهن اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1398/05/16, تاریخ خاتمه :1399/06/15
2. رضا ابراهیمی کهریزسنگی حمید تاجی زادگان محمد حسین گلابگیر امید ترابی , "امکان سنجي کاربرد روش هاي ارتقا شاخص هاي بهداشتي اتصالات برنجي و برنزي مورد استفاده در خطوط انتقال آب شرب", تاریخ تصویب طرح :1393/02/12, تاریخ خاتمه :1395/01/31
3. رضا ابراهیمی کهریزسنگی مجید عبداللهی مریم بهمن پور , "مدل سازي رفتار ترموديناميکي و پيشگويي زمان احتراق براي واکنش هاي خود پيش رونده در طي فرآوري مکانوشيميايي با استفاده از طراحي ژنتيکي", تاریخ تصویب طرح :1392/11/01, تاریخ خاتمه :1393/11/01
4. رضا ابراهيمي اكبر چمي اميد ترابي , "ساخت نانو کامپوزيت هايAl2O3 – B4C به روش هاي ترکيبي مکانو شيميايي و سنتز احتراقي", تاریخ تصویب طرح :1390/03/01, تاریخ خاتمه :1390/09/12
5. رضا ابراهيمي پژمان هنرمندي اكبر چمي بهمن نصيري تبريزي , "توليد نانو کامپوزيت هاي فلوئور و آپاتيت/فلوئور هيدروکسي آپاتيت تقويت شده با اکسيدهاي سراميکي(TiO2) به روش مکانوشيميايي", تاریخ تصویب طرح :1388/09/01, تاریخ خاتمه :1389/06/03
6. رضا ابراهيمي اكبر چمي , "بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر كاهش دماي سنتز اكسي نيتريدهاي آلومينيوم", تاریخ تصویب طرح :1383/11/03, تاریخ خاتمه :1384/12/21
7. رضا ابراهيمي مهدي عزيزي اكبر چمي , "بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر كاهش دماي سنتز سيليكون كاربايد", تاریخ تصویب طرح :1383/06/10, تاریخ خاتمه :1384/03/11
8. رضا ابراهيمي , "طراحي آزمايشگاه متالوگرافي مجازي", تاریخ تصویب طرح :1382/05/01, تاریخ خاتمه :1383/01/30