جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
کسب رتبه اول کارشناسي ارشد علوم تشريحي 2010 Tarbiat Modares University
کسب رتبه اول کنکور دکتراي علوم تشريحي 2011 سازمان وزارت بهداشت
کسب رتبه اول در بين دانشجويان مقطع دکتري علوم تشريحي 2015 Tarbiat Modares University
کسب امتياز ممتاز پژوهشي از دانشگاه Western Ontario از کشور کانادا 2015 Western Ontario University