دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 بافت شناسي پزشکي پزشکي-دکترا
2 جنين شناسي پزشکي پزشکي-دکترا
3 بافت عمومي و تخصصي کارشناسي ارشد
4 آناتومي اندام پزشکي-دکترا
5 آناتومي تنه پزشکي پزشکي-دکترا
6 آزمايشگاه ميکروسکوپ پزشکي-دکترا
7 آناتومي عملي پزشکي-دکترا

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 بافت شناسي پزشکي بافت شناسي پزشکي جان کوئيرا و سليماني راد
2 جنين شناسي پزشکي جنين شناسي لانگمن و لارسن
3 آناتومي اندام آناتومي اندام گري و اسنل
4 آناتومي تنه آناتومي تنه گري و اسنل

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه بافت شناسي پزشکي 8-15 -
يکشنبه ملاقات حضوري 8-15 -
دوشنبه جنين شناسي پزشکي 10-12 -
دوشنبه آناتومي اندام 8-15 -
دوشنبه ملاقات حضوري 15-17 -
سه شنبه ملاقات حضوري 8-13 -