کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
طراحي و شبيه سازي مدارها و سيستمهاي مجتمع توسط HSPICE (مقدماتي) 1393/02/09 - IEEE-IRAN Section
طراحي و شبيه سازي مدارهاي مجتمع توسط HSPICE (پيشرفته) 1392/09/11 - IEEE-IRAN Section
کاربرد نرم افزار HSPICE در پژوهشهاي مدارات مجتمع 1392/09/25 دانشکده برق - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشکده برق - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد