سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق- الکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1390
کارشناسی ارشد مهندسي برق- الکترونيک - - -
کارشناسی مهندسي برق- الکترونيک - ايران -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير امور پژوهشي دانشکده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1394
عضو كميته علمي سومين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1390
مدير كل خدمات پژوهشي و توليد علم واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي 1394 1395
عضو كميته علمي , داور ISCSE2010 سمپوزيوم بين المللي محاسبات در علوم و مهندسي- دانشگاه Gediz 2010 2010

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طراحي مدارات مجتمع آنالوگ و ديجيتال
2 طراحي مدارات و سيستمهاي پر تراکم
3 طراحي مدارات مجتمع مخابرات نوري
4 بهينه سازي طراحي مدارات مجتمع با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي
5 طراحي مدارات مجتمع آزمون پذير و تحمل پذير خطا
6 طراحي هاي خاص براي مدارات مجتمع (توان پايين، ولتاژ پايين، پر سرعت و ...)
7 طراحي مدارات مجتمع و پياده سازي سخت افزاري شبکه هاي عصبي / فازي ...