مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1396/09/10 Hydraulic Laboratory آزمايشگاه هيدروليک ...
2 1397/02/01 مهاربند دروازه اي مهاربند دروازه اي ...
3 1397/02/14 جايگزين تير ميان طبقه پله جايگزين تير ميان طبقه پله ...
4 1397/02/25 Frame example-Static Frame example-Static ...
5 1397/03/06 مثال طراحي مهاربند واگراي شورون- سازه هاي فولادي ۲ مثال طراحي مهاربند واگراي شورون- سازه هاي فولادي ۲ ...
6 1397/09/17 Fluid Mechanics_Midterm نمرات ميانترم مکانيک سيالات ...