مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. عفت نوروزی, اكرم دهقاني, مصطفی نوکنی , سی عباس حقایق, "Predicting the Quality of Life Based on Health-Promoting and Mindfulness Lifestyle in Pregnant Women with Obesity Referring to Comprehensive Health Ce", Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal, Vol 11-1, 2021, PP.11-19
    Status: Available PDF
2. امنه دشتستان نزاد, اکرم دهقانی, اعظم صالحی, مسعود دیاریان, "Predicting Women Sexual Function through Sexual Self Efficacy according to the Mediator Variable of Conflict Resolution Techniques", Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal, Vol 9-4, 2020, PP.23-30
    Status: Available PDF
3. مژگان نواب, اکرم دهقانی, مهرداد صالحی, "Effect of compassion- focused group therapy on psychological symptoms in mothers of attention- deficit hyperactivity disorder children: A pilot study", Counselling and Psychotherapy Research, Vol 19-1, 2019, PP.1-9
    Status: Unavailable PDF
4. اکرم دهقانی, صدیقه رضایی, "اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کيفيت زندگي بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون", مجله علمي پژوهشي افق دانش, Vol 24-3, 2018, PP.246-252
    Status: Unavailable PDF
5. مائده بازرگان , اکرم دهقانی, زهره رییسی, "مقايسۀ اثربخشي برنامۀ آموزشي رفتار با کودکان طالق ويژه مادر و برنامۀ مداخله ويژه کودکان طلاق بر تاب آوري کودکان طلاق", پژوهشنامه روانشناسي مثبت, Vol 7-4, 1400, PP.70-86
    Status: Unavailable PDF
6. عفت نوروزی, اكرم دهقاني, مصطفی نوکنی, سید عباس حقایق, "پيش بيني کيفيت زندگي بر اساس راهبردهاي مقابله با استرس و سلامت معنوي در زنان باردار مبتلا به چاقي", سلامت اجتماعي, Vol 8-2, 1400, PP.264-276
    Status: Available PDF
7. اشرف باباخانلو , سید عباس حقایق , فردین مرادی منش , اكرم دهقاني, "خوردن هيجاني و خودشفقت ورزي در افراد فربه: نقش واسطه ايي پردازش هيجاني", روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني, Vol 17-66, 1399, PP.205 - 216
    Status: Available PDF
8. اکرم دهقانی, امنه دشتستان نژاد, زهرا بت شکن, شیوا اخوان, "تاثير پذيرش- عمل و نشخوار فكري بر كاركرد جنسي زنان با ميانجيگري تحمل پريشاني", مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol 18-1, 1399, PP.61-72
    Status: Unavailable PDF
9. صفیه هادیان, اکرم دهقانی, "اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحميلي", طب جانباز, Vol 11-3, 1398, PP.147-151
    Status: Unavailable PDF
10. رضا عرب مارکده, اکرم دهقانی, "اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي به شيوه گروهي بر ذهن آگاهي و مهارتهاي بين فردي در دانشجويان زن افسرده", مجله مطالعات ناتواني, Vol 60-9, 1398, PP.1-7
    Status: Unavailable PDF
11. مژگان نواب, اکرم دهقانی, افسانه کرباسی, "اثربخشي گروه درماني مبتني بر شفقت بر رشد پس از سانحه در مادران کودکان با اختلال نارسايي توجه/ فزونکنشي", مجله سلامت روان کودک, Vol 6-1, 1398, PP.239-250
    Status: Unavailable PDF
12. سعیده امینی, اکرم دهقانی, اعظم صالحی, محمد سلطانی زاده, "نقش اجتناب تجربه اي و سرمايه هاي روانشناختي در پيش بيني احساس تنهايي با ميانجيگري معناي زندگي در سالمندان", علوم روانشناختي, Vol 18-74, 1398, PP.223-234
    Status: Unavailable PDF
13. سعیده امینی, اکرم دهقانی, اعظم صالحی, محمد سلطانی زاده, "نقش سرمايه هاي روانشناختي و انعطاف پذيري روانشناختي در پيش بيني احساس تنهايي سالمندان", مجله روانشناسي پيري, Vol 5-1, 1398, PP.77-88
    Status: Unavailable PDF
14. صدیقه رضایی دهنوی, اکرم دهقانی, سمیه رشیدی, ستاره شجاعی, "تأثير آموزش تنظيم هيجان بر مهارتهاي اجتماعي کودکان با اختلال طيف اوتيسم", فصلنامه سلامت روان کودک, Vol 6-1, 1398, PP.138-148
    Status: Unavailable PDF
15. عبداله شریعتی, اکرم دهقانی, "مقايسه سبک هاي مقابله اي و دفاعي رزمندگان مبتلا و غيرمبتلا به اختلال استرس پس از سانحه", فصلنامه علمي - پژوهشي طب جانباز, Vol 10-2, 1397, PP.99-105
    Status: Available PDF
16. آرش قندهاری, اکرم دهقانی, "اثر بخشي طرح واره درماني گروهي بر طرد- بريدگي و خود گرداني - عملکرد مختل در مردان تحت درمان با داروي نگهدارنده متادون", مجله تحقيقات نظام سلامت, Vol 14-2, 1397, PP.227-234
    Status: Unavailable PDF
17. عباسعلی فتاحی, اکرم دهقانی, "اثربخشي طرح واره درماني بر تنظيم هيجاني، خودکار آمدي و وسوسه در مردان عضو انجمن معتادان گمنام", فصلنامه علمي - پژوهشي اعتياد پژوهي, Vol 12-48, 1397, PP.188-204
    Status: Unavailable PDF
18. الهه جعفری, اکرم دهقانی, "اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و رضايت زناشويي همسران جانبازان مرد", فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي, Vol 13-51, 1397, PP.63-83
    Status: Unavailable PDF
19. مژگان نواب, اکرم دهقانی, "مقايسه سلامت روان و ابعاد شخصيت زنان داراي سندرم تخمدان پلي‌کيستيک با زنان عادي", مجله تحقيقات نظام سلامت, Vol 14-3, 1397, PP.279-284
    Status: Unavailable PDF
20. رضا عرب مارکده, اکرم دهقانی, "اثر بخشي رفتار درماني ديالکتيکي به شيوه گروهي بر افسردگي و استرس ادراک شده دانشجويان دختر", نشريه آموزش پرستاري, Vol 7-6, 1397, PP.24-30
    Status: Unavailable PDF
21. مزگان نواب, اکرم دهقانی, مهرداد صالحی, "تأثير گروه درماني مبتني بر شفقت بر کيفيت زندگي و تغيير در اهداف و اولويتهاي مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ فزونکنشي", فصلنامه سلامت روان کودک, Vol 5-1, 1397, PP.127-138
    Status: Unavailable PDF
22. کبری مرادی, اکرم دهقانی, "اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ( ACT ) بر شادکامي و مطلوبيت اجتماعي در زنان حوزوي", فصلنامه فرهنگي تربيتي زنان و خانواده, Vol 12-42, 1397, PP.113-126
    Status: Unavailable PDF
23. سعید ظهیری, اکرم دهقانی, راضيه ايزدي, "اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد غني شده با شفقت بر علائم وسواس دانش آموزان مبتلا به وسواس فکري عملي", مطالعات روان شناختي, Vol 13-4, 1396, PP.93-108
    Status: Unavailable PDF
24. اكرم دهقاني, "بررسي نقش سبک و کيفيت زندگي در پيش بيني افسردگي در مبتلايان به ديابت نوع 2", فصلنامه پرستاري ديابت , Vol 5-4, 1396, PP.293-304
    Status: Available PDF
25. آرش قندهاری, اكرم دهقاني, "اثربخشي طرح واره درماني گروهي بر باورهاي فراشناختي وکاهش دوز متادون در مردان تحت درمان با متادون", فصلنامه اعتياد پژوهي سوء مصرف مواد, Vol 11-44, 1396, PP.169-186
    Status: Available PDF
26. مهتاب اکبرخواه, اكرم دهقاني, "اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افسردگي و حرمت خود در زنان مبتلا به اختلال افسردگي عمده", مجله تحقيقات نظام سلامت, Vol 13-4, 1396, PP.515-521
    Status: Available PDF
27. اکرم دهقانی, مختار ملک پور, احمد عابدی, شعله امیری, "بررسي اعتبار و پايايي پرسشنامه بهزيستي کودکان پيش دبستاني", مجله پژوهش و سلامت, Vol 6, 1394, PP.137-144
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. اکرم دهقانی, فاطمه رضایی, , "بررسي اثربخشي آموزش فرزندپروري مثبت بر بهزيستي کودکان پيش دبستاني", دومين کنگره سراسري روانشناسي کودک و نوجوان, دانشگاه شهيد بهشتي, 1394
    Status: Available PDF