طرحهای پژوهشی

1. محمد رضا یوسفی مجید دهقانی , "طراحي روشنايي، طراحي درايو و مونتاژ چراغ هاي LED سالن اصلي استخر کوهستان به ميزان حداکثر 20 چراغ", تاریخ تصویب طرح :1397/10/18, تاریخ خاتمه :1397/10/23
2. محمدرضا یوسفی مجید دهقانی مجید معظمی , "طراحي و پياده سازي 48 عدد چراغ خياباني 80 وات", تاریخ تصویب طرح :1396/08/16, تاریخ خاتمه :1396/11/21
3. محمد رضا یوسفی غضنفر شاهقلیان حسین نصیری مجید دهقانی , "طراحي و پياده سازي مبدل DC-DC تمام پل براي سيستم حفاظت کاتدي", تاریخ تصویب طرح :1395/12/17, تاریخ خاتمه :1396/03/06