دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيستم هاي عامل- مدارهاي منطقي- گرافيك كامپيوتري- معماري كامپيوتر كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات