کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با شبکه هاي وايمکس و قابليت هاي فني آن 1389/04/20 دانشگاه صنعتي اصفهان کنفرانس مهندسي برق ايران
آشنايي با مباني استانداردسازي 1384/08/15 موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاع موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاع
روش شناسي تحقيق 1383/02/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
مهارتهاي تعليم و تربيت (2) 1386/05/15 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
روشهاي برقراري ارتباط موفق 1384/04/19 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
آموزش عالي و توسعه ملي 1385/01/24 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
آکوستيک زير آب (سونار) 1383/12/22 مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري زير دريايي مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري زير دريايي
آشنايي با ميکروسکوپهاي الکتروني 1383/09/27 موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
الگوهاي ياددهي و يادگيري 1 1383/12/24 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
بهينه سازي روابط انساني در دانشگاه 1384/12/22 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقاله نويسي به زبان فارسي 1393/11/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي 1384/08/23 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس 1383/03/31 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
رفتار متقابل روشهاي زمانبندي و ترافيکهاي هجومي 1392/10/22 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد
شهروند الکترونيک 1387/10/10 تالار شهروند سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
گسترش شبکه هاي مخابراتي از چالش اثرات زيست محيطي تا نياز به پوشش فراگير 1401/03/08 مجازي - دانشکده مهندسي برق معاونت پژوهش و فناوري