مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. آناهیتا جباری, سيد محمود دانشور فرزانگان, "A Novel Method for Assigning Joint Power Spectrum and Power Selection in Device to Device Networks to Improve Performance.", Majlesi Journal of Telecommunication Devices, Vol 8-3, 2019, PP.101-110
    Status: Unavailable PDF
2. زینب عسگری, آوید آوخ, سید محمود دانشور فرزانگان, "Low-Interference Multicast Routing in Multi-Radio Multi-Channel Wireless Mesh Networks using Adaptive Directional Antennas", Computer Communications, Vol 104, 2017, PP.175-190
    Status: Unavailable PDF
3. سید محمود دانشور فرزانگان, حسین سعیدی, مهدی مهدوی, "A Scheduling Algorithm for Bursty Traffic: Controlling of Service Rate and Burst", Arabian Journal for Science and Engineering, Vol 39, 2014, PP.4753-4764
    Status: Unavailable PDF
4. سید محمود دانشور فرزانگان, حسین سعیدی, مهدی مهدوی, "An Approach to Scheduling Bursty Traffic", ETRI JOURNAL, Vol 36, 2014, PP.69-79
    Status: Unavailable PDF
5. سید محمود دانشور فرزانگان, حسین سعیدی, مهدی مهدوی, "Analysis of BSCFQ: A Modified Version of SCFQ to Support Bursty Traffic", WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, Vol 75, 2014, PP.2449-2466
    Status: Unavailable PDF
6. سید محمود دانشور فرزانگان, حسین سعیدی, مهدی مهدوی, "Improving SCFQ to Support Bursty Traffic", International Journal of Wireless , Vol 5, 2013, PP.21-31
    Status: Unavailable PDF
7. زینب عسگری, آوید آوخ, سيد محمود دانشور, "بهبود استفاده از طيف راديويي شبكههاي توري بيسيم در مسيريابي ترافيكهاي چندپخشي", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 8-29, 1396, PP.13-24
    Status: Unavailable PDF
8. مرتضی طالبی محمد آبادی, سید محمود داتشور فرزانگان, "ارائه يك روش جديد آشكارسازي براي فرستنده هاي تلويزيوني ديجيتال زميني با آنتن دوقطبي چند ورود ي چند خروجي", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 7-28, 1395, PP.45-53
    Status: Available PDF
9. سيدمحمود دانشور فرزانگان, حسین سعیدی, "کران بالاي طول صف در روش زمان‌بندي "سرويس هجومي تنظيم شده"", مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 6-24, 1394, PP.43-50
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهدي نويدي شيشوان, محمود دانشور قرزانگان, , "الگوريتم¬هاي مسيريابي مبتني بر انرژي در شبکه¬هاي بي¬سيم بدن: يک بررسي", يازدهمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات، رايانه و مخابرات, گرجستان تفليس, 2021
    Status: Unavailable PDF
2. نگار آرین فر, محمود دانشور, , "ارائه روشي جديد در خوشه بندي به کمک معاونت سرخوشه جهت بهره وري انرژي در شبکههاي حسگر بيسيم", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
3. مریم قاسمی, محمود دانشور, , "ارائه راه کاري جهت شناسايي توصيه هاي مخرب در سيستم هاي نظارت شبکه هاي حسگر بي سيم", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
4. الناز اشراقی, محمود دانشور فرزانگان, , "مروري بر ابزارهاي رياضي تحليل عملکرد شبکه نرم افزار محور و مرور يک مدل ساده بيان شده با استفاده از تحليل جبر شبکه", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
5. ندا حیدری, سيد محمود دانشور فرزانگان, , "تأخير در شبکه‌هاي خودروي موقتي: مطالعه و بررسي", The first international conference on computer science and engineering , دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
6. مریم قاسمی, سيدمحمود دانشور فرزانگان, , "بهبود اعتماد سيستمهاي نظارتي در شبکه هاي حسگر بيسيم", دومين کنفرانس ملي تحقيقات بين رشته اي در مهندسي کامپيوتر، برق، مکانيـک و مـکاترونيــک, دانشگاه فني و مهندسي بوئين زهرا, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. امیر اخوان, سيد محمود دانشور فرزانگان, , "الگوريتم خوشه بندي سه سطحي حساس به آستانه جهت کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بيسيم", همايش ملي کاربرد صنعتي فن اوري اطلاعات و کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجلسي, 1395
    Status: Unavailable PDF
8. رضا اشرفی اشرفی, سید محمود دانشور فرزانگان, , "بررسي فني و اقتصادي پروتکل هاي KNXو X10 سيستم مديريت ساختمان BMS", اولين کنفرانس سيستم هاي محاسباتي توزيع شده و شبکه هاي هوشمند, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان, 93
    Status: Available PDF
9. مریم عرب, سيد محمود دانشور فرزانگان, آوید آوخ, , "برنامه ريزي نامعين موقعيت يابي جهت شبکه هاي حسگر وسيع", هفتمين کنفرانس ايراني مهندسي برق و الکترونيک , دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد, 1394
    Status: Available PDF
10. سعیده باقی, سيد محمود دانشورفرزانگان, , "بررسي عملکرد الگوريتم هاي زمانبندي کانال آگاه برروي ترافيک بلادرنگ در جهت پايين رو در شبکه هاي LTE", هفتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران, گناباد-دانشگاه آزاد اسلامي واخد گناباد, 1394
    Status: Available PDF
11. سعیده باقی, سيدمحمود دانشورفرزانگان, , "يک آلگوريتم زمانبندي جديد براساس تاخير براي ترافيم ويدئو در LTE", 2th International conference on knowledge based engineering and innovation - KBEI, تهران-دانشگاه علم وصنعت ايران, 94
    Status: Available PDF
12. زینب عسگری, آوید آوخ, سيد محمود دانشورفرزاگان, , "اثر آنتن هاي جهت دار بر ميزان تداخل شبکه هاي توري بي سيم در مسيريابي ترافيک هاي چندپخشي", چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1394
    Status: Available PDF
13. سید محمود دانشور فرزانگان, حسین سعیدی, مهدی مهدوی, , "يک روش زمان‌بندي با پيچيدگي کم با هجمه خروجي کاهش يافته", بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران, دانشگاه تهران, 1391
    Status: Unavailable PDF
14. سید محمود دانشور فرزانگان, حسین سعیدی, مهدی مهدوی, , "يک آلگوريتم زمانبندي براي کنترل نرخ سرويس و هجمه", کنفرانس بين المللي محاسبات و مخابرات پيشرفته, هند بنگلور موسسه اموزشي ويپرو, 2012
    Status: Available PDF
15. سید محمود دانشور فرزانگان, حسین سعیدی, مهدی مهدوی, , "معرفي شاخص جديد زمان‌بندي منصفانه بر اساس نرخ و هجمه", هيجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران, دانشگاه صنعتي اصفهان, 1389
    Status: Unavailable PDF
16. سید محمود دانشور فرزانگان, جواد پورآباده, علی قیاسیان, , "طرح يک شبکه انتقال داده چند رسانه اي برروي بستر برق در جزيره کيش", همايش ملي مهندسي برقNEEC2010, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر, 1389
    Status: Unavailable PDF