جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
کسب رتبه نخست در فارغ التحصيلان کارشناسي 1372 دانشگاه صنعتي اصفهان