مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1394/09/15 روش تحقيق نوشتن گزارش فني ...
2 1394/09/15 روش تحقيق ارائه تحقيق ...
3 1394/09/15 روش تحقيق دزدي ادبي ...
4 1396/07/10 اسلايدهاي درس شبکه هاي بيسيم بخش اول ...
5 1396/07/10 اسلايدهاي شبکه بيسيم بخش دوم ...
6 1396/07/10 اسلايدهاي درس شبکه هاي بيسيم بخش سوم ...
7 1397/02/14 نمونه سئوالات درس شبکه ميان ترم ...
8 1397/02/25 شيکه اسلايدهاي سري سوم لايه دو ...
9 1397/02/25 شبکه سري چهارم لايه سوم ...
10 1397/03/01 سري چهارم اسلايدهاي شبکه بيسيم wifi ...
11 1398/09/17 تکليف شبکه بيسيم مهلت تا دو هفته ...
12 1398/11/28 شبكه پيشرفته اسلايدهاي درس شبكه پيشرفته ...
13 1398/11/28 شبكه يشرفته جزوه آشنايي با شبكه ...