سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مخابرات (شبکه) صنعتي اصفهان ايران 1392
کارشناسی ارشد مخابرات (شبکه) صنعتي امير کبير ايران 1375
کارشناسی برق (قدرت) صنعتي اصفهان ايران 1372

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مخابرات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1381 1383
مديرعامل شرکت مهندسي ريزپرداز تراشه 1384 1390
کارشناس رسمي دادگستري - برق الکترونيک مخابرات کانون کارشناسان رسمي دادگشتري 1389 0000
مديرگروه تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1399
رييس دانشکده مهندسي برق دانشکده مهندسي برق 1399 0000

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 شبکه کامپيوتري مخابراتي
2 سوييچينگ و روشهاي زمانبندي
3 شبکه هاي نسل بعد