مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. امین چپری, ابوالقاسم زیدآبادی نژاد, ذاکرحسین فیروزه, "Analytical Investigation of a Low-Profile Multiband Circular Microstrip Antenna With Monopolelike Radiation Patterns", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol 66-12, 2018, PP.6810-6817
    Status: Unavailable PDF
2. امین چپری, ابوالقاسم زیدآبادی نژاد, ذاکرحسین فیروزه, "Analytical approach for compact shorting pin circular patch antenna", IET Microwaves, Antennas , Vol 11-11, 2017, PP.1603-1608
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. امین چپری, ذاکر حسین فیروزه, رضا صفیان, روزبه معینی مازندران, , "يک شبکه تطبيق امپدانس ساده و عملي براي آنتن مارپيچ چهار رشته اي", IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science , فلوريدا آمريکا, 2013
    Status: Available PDF
2. امين چپري, ذاکر حسین فیروزه, روزبه معینی مازندران, سید حسام الدین صادقی, , "تاثير بدنه ماهواره کم ارتفاع روي کارايي آنتن مارپيچ چهاررشته اي ", 14th 
International
 Symposium
on Antennas
and
 Electromagnetics 
and The
 American 
Electromagnetics 
Conference, 
CANADA, 2010
    Status: Available PDF
3. امين چپري, ذاکر حسین فیروزه, روزبه معینی مازندران, سید حسام الدین صادقی, , "يک آنتن مارپيچ چهار رشته اي سبک در باند فرکانس S براي ارتباطات ماهواره اي", 13th International Symposium on Antenna Techno logy and Applied Electromagnetics and the Canadian Radio Sciences Meet, کانادا, 2009
    Status: Available PDF
4. امين چپري, احسان روحانی, رضا صراف شیرازی, شهریار غریب زاده, , "تحليل عددي هسته هاي RF در ميدانهاي بسيار قوي دستگاه MRI ", همايش بين المللي ارزيابي فن آوريهاي نوين تشخيصهاي پزشكي, تهران دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1387
    Status: Available PDF