مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فيض اله بوشاسب گوشه, "بررسي اوضاع سياسي يمن وجايگاه آن در روابط ايران وروم", تاريخ فصلنامه علمي پژوهشي, Vol ج5 شم, 89, PP.67-88
    Status: Unavailable PDF
2. بهاره رشتی, محمدکریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, فیض الله بوشاسب گوشه, "بررسي و مقايسه شهرسازي اشکاني و ساساني با رويکردي به مولفه هاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي", مطالعات هنر اسلامي, Vol 19-47, 1401, PP.174-188
    Status: Unavailable PDF
3. پوران مردانی کرانی, سهیلا ترابی فارسانی, فیض الله بوشاسب گوشه, "بررسي عملکرد و چالش‌هاي سپاه دانش در استان چهارمحال و بختياري", جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 5-8, 1401, PP.1512-1528
    Status: Unavailable PDF
4. محمد ميردادي, ناصر جديدي, فيض‌الله بوشاسب گوشه, "بررسي جغرافياي تاريخي دشت مغستان و عوامل موثر بر شکل گيري و ثبات شهرنشيني در آن", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 12-4, 1401, PP.688-703
    Status: Unavailable PDF
5. محمد قاسمي, فيض‌الله بوشاسب گوشه, بهزاد معینی سام معینی سام, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "جغرافياي سياسي شاهنشاهي هخامنشي و ساتراپي مصر در زمان داريوش اول", پژوهش‌هاي جغرافياي سياسي, Vol 25, 1401, PP.160-179
    Status: Unavailable PDF
6. سجاد كلانتري, فيض الله بوشاسب گوشه, ناصر جديدي, "تحليل و تبيين ادعاي امامت عبدالله افطح و دلايل رد امامت وي", تاريخ اسلام و ايران, Vol 144, 1401, PP.139-160
    Status: Unavailable PDF
7. سجاد كلانتري, فيض‌الله بوشاسب گوشه, ناصر جديدي, "جعفر کذّاب و تلاش براي غصب مقام امامت امام زمان(عج)", تاريخ, Vol 17-64, 1401, PP.309-332
    Status: Unavailable PDF
8. علي چگني, شکوه سادات اعرابی هاشمی, فیض الله بوشاسب گوشه, "انگيزه ي ديني فتوحات مسلمانان در دوره ساساني", جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 5-4, 1401, PP.301-320
    Status: Unavailable PDF
9. شهاب الدین صفوی گردینی, فيض‌اله بوشاسب گوشه صفوی گردینی, ناصر جديدي, "عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر مناسبات صفويان با عثماني در خلال سا ل هاي 1501 تا 1562م", پژوهشنامه تاريخ, Vol 15-63, 1400, PP.125-153
    Status: Unavailable PDF
10. مهدی نظری, فیض اله بوشاسب گوشه, علیرضا ابطحی, "جايگاه جنگ و رويکرد سپاهيگري مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پايان امويان", فصلنامه مطالعات شبه قاره , Vol 13-40, 1400, PP.231-242
    Status: Unavailable PDF
11. حسین هاشم زاده درچه عابدی, فیض اله بوشاسب گوشه, سید علیرضا ابطحی, "تبيين و بررسي لشکرکشي‌هاي‌ تنبيهي ايلخانان بر ضد حکام محلي؛ مطالعه موردي حکومت محلي لُر بزرگ", مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام, Vol 28, 1400, PP.263-284
    Status: Unavailable PDF
12. اسلام کرامتی کرامتی, فریناز هوشیار, فیض اله بوشاسب گوشه, "تبيين مولفه هاي رفتاري اقتصادي امويان در خراسان و ماوراءالنهر", تاريح, Vol 16-60, 1400, PP.210-236
    Status: Unavailable PDF
13. نرگس شاه نظری, علی اصغر میرزایی, فیض اله بوشاسب گوشه, "تاريخنگاري هرودوت و روايت نبرد سالاميس", تاريخ, Vol 16-60, 1400, PP.117-163
    Status: Unavailable PDF
14. مهدي نظري, فيض اله بوشاسب گوشه, سید علی رضا ابطحی, "کارکرد فرهنگي دريانوردي مسلمانان در نشر اسلام در هند با تکيه بر کتاب عجايب الهند (قرن چهارم هجري)", مطالعات تاريخي جهان اسلام, Vol 9-19, 1400, PP.193-214
    Status: Unavailable PDF
15. اکبر ظریفی, سید علیرضا ابطحی, فیض اله بوشاسب گوشه, "بررسي چگونگي ورود نگره هاي روسي به انديشه هاي نوگرايانه ايراني در آغاز دوره قاجار(با تامل بر نمونه آخوند زاده)", تاريخ, Vol 16-63, 1400, PP.60-84
    Status: Unavailable PDF
16. ناصر چاری ناصر چاری, محمدکریم یوسف جمالی, فیض اله بوشاسب گوشه بوشاسب گوشه, سهیلا ترابی فارسانی, "بررسي تقابلات و تعاملات عاملان سيستاني ولايات ايران در برابر ناآرامي هاي قندهار و حمله افغانان به اصفهان در عصر صفوري", جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 15, 1400, PP.652-664
    Status: Unavailable PDF
17. فیض الله بوشاسب گوشه , بهزاد آزاديان, "نقش علماي شيعي در گسترش تشيع در ايالت کرمانشاهان در دوره قاجاريه", مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي, Vol 16-55, 1400, PP.151-163
    Status: Unavailable PDF
18. حسین هاشم زاده درچه عابدی, فیض اله بوشاسب گوشه, سید علیرضا ابطحی, "تحليلي بر مهاجرت و اسکان خانوارهاي ارامنه در حومه اصفهان دوره صفوي؛ نمونه پژوهي: منطقه لنجان", تحقيقات تاريخ اجتماعي, Vol 10-2, 1399, PP.281-307
    Status: Unavailable PDF
19. فيض‌اله بوشاسب گوشه, فرهاد انواري, احمد كامراني فر, "تحليل جهان بيني قرآني و شيعي درمعماري مسجد جامع عباسي اصفهان", مسكويه, Vol 15-52, 1399, PP.29-54
    Status: Unavailable PDF
20. حجت رحیمی, فیض‌اله بوشاسب گوشه, محمد دشتی, "بررسي فراز و فرود تعاملات سياسي شيعيان اماميه با حکومت‌هاي غزنويان و سلجوقيان در ايران", شيعه پژوهي, Vol 6-18, 1399, PP.107-128
    Status: Unavailable PDF
21. محمد قاسمی, فیض‌اله بوشاسب گوشه, بهزاد معینی سام , شکوه السادات اعرابی هاشمی, "بررسي مناسبات سياسي، اقتصادي وفرهنگي ايران و مصر در زمان داريوش اول هخامنشي", پژوهش نامه تاريخ, Vol 15-59, 1399, PP.8221 - 1735
    Status: Unavailable PDF
22. اعظم اعظم مظفری, فیض اله بوشاسب گوشه, علیرضا ابطحی, "تحليل مؤلفه‌هاي تمدن‌ساز مؤثر از سوي دولت ادريسيان در قرون اوليه اسلام بر کشورها و شهرهاي غيرمسلمان", قصلنامه تخصصي علوم سياسي, Vol 16-53, 1399, PP.41-56
    Status: Unavailable PDF
23. معصومه رهنما هراتبر, محمد کریم یوسف جمالی, فیض اله بوشاسب گوشه, احمد كامراني فر, "بررسي چگونگي تأثيرگذاري اسطوره خورشيد بر جانوران مرتبط با اين اسطوره در دوره ايران باستان", تاريخ, Vol 15-59, 1399, PP.10-125
    Status: Unavailable PDF
24. محمد ميردادي, ناصر جديدي, فيض الله بوشاسب گوشه, "بررسي و تحليل سير تحولات تاريخي کوهستان کوچ", تاريخ شهر و شهر نشيني در ايران و اسلام, Vol 1-4, 1399, PP.109-131
    Status: Unavailable PDF
25. سیده صفیه مرتضوی , شکوه السادات اعرابی هاشمی, فیض اله ب وشاسب گوشه, "سياست مذهبي کريم خان زند", پژوهشنامه تاريخ, Vol 14-56, 1398, PP.135-148
    Status: Unavailable PDF
26. علیرضا مسلمی , فیض اله بوشاسب گوشه, شکوه السادات اعرابی هاشمی , "بررسي و تحليل جايگاه غلام در ساختار سياسي و اجتماعي حکومت صفويه", تاريخ, Vol 14-55, 1398, PP.217-235
    Status: Unavailable PDF
27. محمود نقدي پور, فيض اله بوشاسب گوشه, سهيلا ترابي فارساني, "مفهوم حريّت از منظر روحانيت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبيقي نظرات شيخ فضل الله نوري، ميرزاي نائيني، شيخ ابراهيم زنجاني و اسدالله خرقاني", فصانامه مطالعات سياسي, Vol 11-44, 1398, PP.21-36
    Status: Unavailable PDF
28. حكمت الله رياحي, محمدكريم يوسف جمالي, فيض اله بوشاسب گوشه, "نقش راه ابريشم در تبادل تجاري ايران و چين در دوره ساساني", پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام, Vol 24, 1398, PP.91-111
    Status: Unavailable PDF
29. فاطمه سادات جلالي چيمه, سهيلا ترابي فارساني, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "حفظ‌الصحه اسلامي (بررسي و تحليل نسخه خطي «نامه احمدي يا حفظ‌الصحه اسلامي» اثر دکتر اميرخان عاشوري 1332 ق.)‎", مجله تاريخ پزشكي, Vol 11-38, 1398, PP.75-96
    Status: Unavailable PDF
30. مجبر جليليان, آرمين بهراميان, نرگس دهقان, فيض اله بوشاسب گوشه, "امكان سنجي استفاده از الگوي تاريخ نگاري روح زمانه به عنوان روشي براي مطالعات تاريخ معماري معاصر ايران", جستارهاي تاريخي, Vol 9-2, 1397, PP.27-48
    Status: Unavailable PDF
31. مجتبي نقدي, فيض‌اله بوشاسب گوشه, احمد كامراني فر, "بررسي مناسبات مسيحيان و جوامع مسيحي با شاهنشاهي ساساني", فصلنامه تاريخ, Vol 51, 1397, PP.115-140
    Status: Unavailable PDF
32. شهلا منصوري قوام ابادي, سهيلا ترابي فارساني, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "مطالعه موردي بررسي بحرانهاي اجتماعي دوره مظفري به روايت مرآت الوقايع", فصلنامه تاريخ, Vol 13-49, 1397, PP.158-176
    Status: Unavailable PDF
33. شهلا منصوري, سهيلا ترابي فارساني, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "تمايزها و دگرگوني‌هاي تاريخ نويسي رسمي قاجارها از فتحعلي شاه تا ناصصرالدين شاه", تاريخ, Vol 13-48, 1397, PP.99-119
    Status: Unavailable PDF
34. فاطمه سادات جلالي چيمه, سهيلا ترابي فارساني, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "بررسي وضعيت بهداشتي وپزشكي دوره قاجار باتكيه بر سفرنامه پولاك", مجله تاريخ پزشكي, Vol 10-37, 1397, PP.43-58
    Status: Unavailable PDF
35. ايرج نيكجو, فيض‌اله بوشاسب گوشه, مرتضي اكبري, "بررسي سبک شناسانۀ مکاتبات اداري قاجاريه و جايگاه ايل کلهر در آن", فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب), Vol 11-2-, 1397, PP.379-402
    Status: Unavailable PDF
36. اسدالله زاغيان, فيض‌اله بوشاسب گوشه, سهيلا ترابي فارساني, "تحليل عملكرد دولت مركزي و حكام محلي آذربايجان در رويارويي با شورش شيخ عبيدالله شمزيني", فصلنامه پژوهش‌هاي تاريخي, Vol 10-4-, 1397, PP.115-133
    Status: Unavailable PDF
37. افسانه گلي, ناصر جديدي, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "نقش اصلاحات نظامي خشايارشاه بر عملكرد نظامي ارتش هخامنشي", مطالعات تاريخي جنگ, Vol 2-2-4, 1397, PP.143-164
    Status: Unavailable PDF
38. سيدغلامعلي رخشان, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "تاريخ نگاري، ترجمه، تذكره نويسي و نامه نگاري فارسي در حكومت مغولان كبير", فصلنامه تاريخنامه خوارزمي, Vol 5-21, 1397, PP.42-67
    Status: Unavailable PDF
39. غلامعلي رخشان, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "تأثير فرهنگ ايراني بر خاندان بابر", فصلنامه تاريخ نو, Vol 8-21, 1397, PP.105-124
    Status: Unavailable PDF
40. مهناز بابایی توسکی, محمدکریم یوسف جمالی, سید اصغر محمودآبادی, فیض اله بوشاسب گوشه, "نقش مسيحيان نسطوري در برقراري صلح ميان ايران و بيزانس در سال630م", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 10-1-, 1397, PP.95-110
    Status: Unavailable PDF
41. غلامعلي رخشان, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "تأثير و توسعه‌ي خط و خوشنويسي، صنايع دستي،فرش و هنر قلمكاري ايران برهند در دوره‌ي حكومت مغولانكبير از بابر تاپايان اورنگ زيب", فصلنامه تاريخ نو, Vol 8-23, 1397, PP.101-116
    Status: Unavailable PDF
42. محمود نقدي پور, فيض اله بوشاسب گوشه, سهيلا ترابي فارساني, "ديدگاه علماي شيعه ايران پيرامون مظاهر تمدن غرب", فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي, Vol 7-27, 1397, PP.363-383
    Status: Unavailable PDF
43. محمد احمدآبادي, سهيلا ترابي فارساني, فيض اله بوشاسب گوشه, "واكاوي فرايند نفوذ رؤساي نظميه بر ساختار قدرت در دوره پهلوي اول(1304-1320ش)", پژوهش نامه تاريخ, Vol 12-46, 1396, PP.147-170
    Status: Unavailable PDF
44. ماشاءالله ایزدی, فیض اله بوشاسب گوشه , سید علیرضا ابطحی ابطحی, "تحليل و بررسي نقش مردم استان چهارمحال و بختياري در انقلاب اسلامي ايران", پژوهش نامه تاريخ, Vol 12-47, 1396, PP.25-46
    Status: Unavailable PDF
45. مهناز بابايي, محمد كريم يوسف جمالي, سيد اصغر محمود آبادي, فيض اله بوشاسب, "اجلاس رمله(524) وتأثير آن بر اقتصادسياسي دولت هاي بيزانس و ساساني در درياي سرخ", مطالعات تاريخ اسلام, Vol 9-34, 1396, PP.62-33
    Status: Unavailable PDF
46. حسن مرداسي نيسياهي, ناصر جديدي, فيض اله بوشاسب گوشه, "نگرشي به نظريه جامعه شناسي عصبيت، ابن خلدون در تشکيل جامعه و حکومت هخامنشيان", فصلنامه تاريخ ايران اسلامي, Vol 7-2-1, 1396, PP.119-144
    Status: Unavailable PDF
47. رضا كارگر گورتاني, عليرضا ابطحي, فيض اله بوشاسب گوشه, "بررسي نقش صنعت نفت بر ساختار اجتماعي ( مورد مطالعه: آبادان (1312-1280 ش)", فصلنامه علوم اجتماعي, Vol 11-2-, 1396, PP.283-312
    Status: Unavailable PDF
48. ناصر جديدي, فيض اله بوشاسب گوشه, افسانه گلي, "ساختار و شيوه هاي جنگي ارتش هخامنشي در زمان شاهنشاهي كورش", فصلنامه مسكويه, Vol 12-43, 1396, PP.29-57
    Status: Unavailable PDF
49. محمد شيراني, ناصر جديدي, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "بررسي تاريخي نقش اجتماعي سياسي ابوسعيد ابوالخيردر خراسان عصر غزنوي و سلجوقي", فصلنامه تاريخ اسلام, Vol 18-72, 1396, PP.291-318
    Status: Unavailable PDF
50. شكوفه حسن پور, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "بررسي تحليلي تأثير پيوند ايلخانان و دربار مركزي مغول درمسأله جانشيني", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 4-36, 1396, PP.219-236
    Status: Unavailable PDF
51. محمد احمدآبادي, سهيلا ترابي فارساني, فيض اله بوشاسب گوشه, "تحليلي برجايگاه ساختار پليس در تأمين امنيت در دوره پهلوي اول", پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي, Vol ويژه, 1396, PP.93-120
    Status: Unavailable PDF
52. فيض‌اله بوشاسب گوشه, صادق كريمي, "بررسي روابط سياسي ايران و چين درعهد تيموريان", پارسه, Vol 17-28, 1396, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
53. شكوفه حسن پور, فريدون الهياري, فيض‌اله بوشاسب گوشه, "ايالت خراسان وليعهد نشين ايلخانان", فصلنامه تاريخ پژوهي, Vol 18-67, 1395, PP.55-82
    Status: Unavailable PDF
54. ماشاالله ايزدي, فيض اله بوشاسب گوشه, عليرضا ابطحي, "نقش مبارزاتي مردم استان چهارمحال و بختياري در انقلاب اسلامي با تکيه برنظريه پخش «هاگراستراند»", فصلنامه پژوهش هاي انقلاب اسلامي, Vol 5-19, 1395, PP.81-105
    Status: Unavailable PDF
55. فيض‌اله بوشاسب گوشه, عليرضا ابطحي, اميرعلي رحيمي, "بررسي تحوالت آموزشي و فرهنگي مازندران در دوره پهلوي اول با شوروي", فصلنامه پژوهشنامه تاريخ, Vol 11-42, 1395, PP.31-56
    Status: Unavailable PDF
56. شكوفه حسن پور, فريدون الهياري, فيض اله بوشاسب گوشه, "مسأله جانشيني گيخاتوخان و چالش‌هاي دوران سلطنت بايدو", پژوهش نامه تاريخ, Vol 10-40, 1394, PP.39-54
    Status: Unavailable PDF
57. حميدرضا شمس اسفندآبادي, ناصر جديدي, فيض اله بوشاسب گوشه, "تعاملات اقليت يهود يزد با مسلمانان در دوره قاجار", پژوهشنامه تاريخ, Vol 11-41, 1394, PP.17-42
    Status: Unavailable PDF
58. علي بهادري, محمد كريم يوسف جمالي, فيض اله بوشاسب گوشه, "تحليل جايگاه موبدان و کارکرد اقتصادي آنان در ساختار نظام سياسي – اجتماعي ساسانيان ", فصلنامه علمي - پژوهشي تاريخ اسلام و ايران, Vol 25-27, 1394, PP.35-63
    Status: Unavailable PDF
59. حميدرضا شمس اسفندآبادي, ناصر جديدي, فيض اله بوشاسب گوشه, "تعاملات اقليت يهود يزد با مسلمانان در دوره قاجار", پژوهش نامه تاريخ, Vol 11-41, 1394, PP.17-42
    Status: Unavailable PDF
60. اسدالله زاغيان, "زمينه‌ها،ابعادومراحل بحران سالار در خراسان باتأكيد بر مفاهيم بحران و مديريت بحران", پژوهش‌هاي تاريخي, Vol سال چ, 1392, PP.95-112
    Status: Unavailable PDF
61. "مسيحيت و مسيحيان در روزگارنامسلماني ايلخانان مغول درايران", پژوهش‌نامه تاريخ, Vol 30, 1392, PP.25-52
    Status: Unavailable PDF
62. محمد كريم يوسف جمالي, فيض اله بوشاسب گوشه, علي بهادري, "راهبرد اقتصادي ساسانيان، بستر استقرار جنبش مزدكيان", فصلنامه مسكويه, Vol 7, 1391, PP.111-135
    Status: Unavailable PDF
63. "روابط ايران با سرزمين هاي شمال شرقي در اواخر قرن12 واوايل قرن 13 ه.ق.", پژوهش‌نامه تاريخ, Vol 23, 1390, PP.19-46
    Status: Unavailable PDF
64. فيض اله بوشاسب, پريسا انيكازي, "شهر و زمينه هاي شكل گيري و اجزاء تشكيل دهنده آن در ايران باستان", مجله پژوهش هاي تاريخي ( مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام ), Vol 4-7, 1389, PP.7-24
    Status: Unavailable PDF
65. "مرو در نخستين دهه هاي حکومت قاجار", پژوهشنامه تاريخ, Vol 9, 1386, PP.از 21 تا 05
    Status: Unavailable PDF
66. "اوضاع سياسي، اقتصادي واجتماعي ايران در اواخر قرن 5 م.و بروز نهضت مزدكيه", ايرانويج, Vol 3, 1383, PP.4-13
    Status: Unavailable PDF
67. فیض الله بوشاسب, "كتاب الاصلاح در تبيين آرا‍ء اسماعيلي", كتاب ماه تاريخ و جغرافيا, Vol -58-5, 1381, PP.-30-34
    Status: Unavailable PDF
68. "آتشگاه اصفهان", فرهنگ اصفهان, Vol 23, 1381, PP.60-67
    Status: Unavailable PDF
69. "كشيده شدن ايران به دايره سياست بين الملل", مصباح, Vol 13, 1374, PP.141-166
    Status: Unavailable PDF
70. فیض الله بوشاسب, "بررسي تاريخ روابط خارجي ايران با غرب در اوايل دوره قاجار", مصباح, Vol 3-12, 1373, PP.از 165 تا5 17
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی