سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي عمران-ژئوتکنيک تهران ايران 1396
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-ژئوتکنيک بوعلي سينا ايران 1391
کارشناسی

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي 1388 1396
ناظر و طراح شرکت بهساز بنيان لرزه 1389 2016
عضو استعداد درخشان دانشگاه بوعلي سينا 1389 1391
کارشناس ژئوتکنيک شرکت مهندسي دريا خاک و پي 1390 1392
پايه 2 محاسبات، نظارت و مجري سازمان نظام مهندسي 1390 1396
عضو کميسيون کنترل مضاعف نظام مهندسي استان مرکزي 1391 1396
عضو بنياد ملي نخبگان (استفاده از تسهيلات دانشجو و دانش آموخت بنياد ملي نخبگان ايران 1391 1396
مدير گروه گرايش ژئوتکنيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1396
مدرس دوره هاي ارتقا سازمان نظام مهندسي 1396 1396

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 رفتار ديناميکي خاکها، رفتار مکانيکي خاکهاي اشباع و غير اشباع، بهسازي خاک، مطالعات آزمايشگاهي و صحرايي