سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي عمران- مهندسي آب علوم و تحقيقات تهران ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليکي صنعتي شاهرود ايران 1388
کارشناسی مهندسي عمران- عمران دانشگاه سمنان ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير خدمات پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي وحد نجف آباد 1398 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مطالعه آزمايشگاهي سازه هاي هيدروليکي
2 ديناميک سيالات محاسباتي
3 مدل سازي عددي سازه هاي هيدروليکي
4 انتقال رسوب و آبشستگي