سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری شبکه کامپيوتري (دکتري-فوق دکتري) UTM -Ryerson مالزي- کانادا 2014
کارشناسی ارشد مهندسي نرم افزار آزاد نجف اباد ايران 1381
کارشناسی مهندسي نرم افزار آزاد نجف اباد ايران 1375

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير انفورماتيک و دبير شورايعالي اطلاع رساني شهرک شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان 1375 1380
مشاور امنيت شبکه شرکتها و سازمانهاي مختلف 1378 1399
مدير پژوهشي و فناوري اطلاعات و عضو هيات مديره شرکت برق منطقه اي اصفهان (شرکت رايانه انديشمند) 1380 1389
مدير گروه تحصيلات تکميلي دانشکده دانشگاه آزاد نجف آباد 1395 1397
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده دانشگاه آزاد نجف آباد 1397 1398
رئيس دانشکده دانشگاه آزاد نجف آباد 1398 1399

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ُIoT, NDN, SDN, Network Coding, Computer Networks, Network Security, P2P Networks- Video Streaming - Image Processing