سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری شبکه کامپيوتري (دکتري-فوق دکتري) UTM -Ryerson مالزي- کانادا 2014
کارشناسی ارشد مهندسي نرم افزار آزاد نجف اباد ايران 1381
کارشناسی مهندسي نرم افزار آزاد نجف اباد ايران 1375

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير انفورماتيک و دبير شورايعالي اطلاع رساني شهرک شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان 1375 1380
مشاور امنيت شبکه شرکتها و سازمانهاي مختلف 1378 1399
مدير پژوهشي و فناوري اطلاعات و عضو هيات مديره شرکت برق منطقه اي اصفهان (شرکت رايانه انديشمند) 1380 1389
مدير گروه تحصيلات تکميلي دانشکده دانشگاه آزاد نجف آباد 1395 1397
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده دانشگاه آزاد نجف آباد 1397 1398
رئيس دانشکده دانشگاه آزاد نجف آباد 1398 1399
رئيس کنسرسيوم هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي 1400 1402

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ُIoT, NDN, SDN, Network Coding, Computer Networks, Network Security, P2P Networks- Video Streaming - Image Processing