مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهرنوش منفرد, محمد حسین آرمان, مسعود براتی, "ترکيب روش فرآيند تحليل شبکه‏اي و تصميم‏گيري چندهدفه به‌منظور پيش‏بيني و کاهش ريسک‌هاي آتي تأمين‌کنندگان", فصلنامه جشم انداز مديريت صنعتي, Vol 8-۳۰, ۱۳۹۷, PP.۱۱۱-۱۳۴
    Status: Available PDF
2. مسعود براتي, "تأثير مديريت روابط زنجيره تأمين بر رقابت پذيري شرکتهاي کوچک و متوسط صنعت قطعه سازي خودرو", فصلنامه چشم انداز مديريت صنعتي, Vol ۲۶, ۱۳۹۶, PP.۱۶۹-۱۸۸
    Status: Available PDF
3. فاطمه اثناعشری, مسعود براتی, "تعيين مشخصه هاي کيفي محصول بر اساس روش ترکيبي گسترش کارکردهاي کيفيت و کارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: محصول چرخ‌دستي خريد شرکت مهرآوه)", فصلنامه مديريت استاندارد و کيفيت, Vol 7-3, ۱۳۹۶, PP.۶۵-۸۰
    Status: Unavailable PDF
4. ایمان انصاری, مسعود براتی, محمدرضا صادقی مقدم, مرتضی قباخلو, "An Industry 4.0 readiness model for new technology exploitation", International Journal of Quality, Vol 40-10, 2023, PP.2519-2538
    Status: Unavailable PDF
5. مسعود براتی, احسان حیدری, علی کریمی, "Evaluating organizational agility in banking industry through data envelopment analysis: a case study of banks in Isfahan", International Journal of Law and Management, Vol ۶۴, 2022, PP.403-417
    Status: Available PDF
6. علی کریمی, مسعود براتی, "Financial performance evaluation of companies listed on Tehran Stock Exchange: A negative data envelopment analysis approach", International Journal of Law and Management, Vol 60-3, 2018, PP.885 - 900
    Status: Unavailable PDF
7. ايمان محمدي, فاطمه ذيگلري, مسعود براتي, "The Portfolio Examination and Selection of Raw Material Suppliers, Based on Lean or Agile", International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol 6-4, 2016, PP.28-43
    Status: Available PDF
8. فراز اعتزازيان, مريم اخوان خرازي, مسعود براتي, "Investigation and Classification of the outsourcing barriers to implementation of Green Supply Chain Management in the Iranian oil refining industry", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol 5-10, 2015, PP.91-99
    Status: Unavailable PDF
9. مهدی رفیعیان اصفهانی, بیتا یزدانی, مسعود براتی, امیر رضا نقش, نسیبه جنتیان, "طراحي مدل بلوغ پايداري زنجيره‌تامين با رويکرد بهبودمستمر(مورد مطالعه: صنعت داروسازي ايران)", مديريت زنجيره تامين, Vol 81/25, 1402, PP.43-66
    Status: Available PDF
10. ایمان انصاری, مسعود براتی, محمدرضا صادقی مقدم, مرتضی قباخلو, "مروري برمدل هاي آمادگي سازمان براي ورود به انقلاب صنعتي چهارم", مهندسي مديريت نوين, Vol 2/9, 1402, PP.201-228
    Status: Available PDF
11. مهدی رفیعیان اصفهانی, بیتا یزدانی, مسعود براتی, امیر رضا نقش, نسیبه جنتیان, "محرک‌ها، توانمندسازها و چالش‌هاي پايداري زنجيره‌تامين صنعت داروسازي: مرور نظام‌مند", نشريه علمي مديريت زنجيره تأمين, Vol 78/25, 1402, PP.89-108
    Status: Available PDF
12. مسعود براتی, مهران ضیاییان, هاجر هادیان, "ارائه الگويي براي تحليل عوامل موثر بر کيفيت مديريت در صنعت بانکداري", فصلنامه مديريت عمليات, Vol 2-5, 1401, PP.49-77
    Status: Available PDF
13. علی جنترانی, مسعود براتی, مرتضی قباخلو, آرش شاهین, محمد طالاری, "شناسايي الزامات بکارگيري اينترنت اشياء صنعتي در زنجيره تأمين صنعت خودرو", فصلنامه مديريت عمليات, Vol 2-۷, 1401, PP.۲۷-۵۴
    Status: Available PDF
14. مسعود براتی, علیرضا محمدی, مهران ضیاییان, "مدل ساختاري تفسيري براي عوامل موثر بر شکايات کارگري کارفرمايي", مطالعات کمي در مديريت, Vol 11-3, 1400, PP.151-186
    Status: Available PDF
15. مسعود براتی, حمید دادبین, "طراحي مدلي براي ارزيابي کيفيت خدمات مسافري شرکت حمل و نقل ريلي نورالرضا", فصلنامه مديريت عمليات, Vol 1-3, 1400, PP.9-35
    Status: Available PDF
16. مسعود براتی, حمیدرضا طلایی, مهران ضیاییان, "نقش تعديل گر راهبردهاي کاهش ريسک پروژه در رابط ه بين مديريت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه هاي عمراني اصفهان", نشريه علمي مديريت استاندارد و کيفيت, Vol 10-1-, 1399, PP.27-43
    Status: Available PDF
17. روح الله خسروی نژاد, مژگان بهرامی, مسعود براتی, "تحليل رابطۀ بازاريابي رابطه‌اي با ارزش ويژۀ برند بانک: نقش تعديل‌گر اخلاق کسب و کار", فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري, Vol 13-1, 1397, PP.116-126
    Status: Available PDF
18. لعيا الفت, جهانيار بامداد صوفي, مقصود اميري, مسعود براتي, "مدل تعاملي روابط زنجيره‌ي تامين در شرکت‌هاي کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازي خودرو", دو فصلنامه كاوش هاي مديريت بازرگاني , Vol 5-10, 1392, PP.47-70
    Status: Available PDF
19. لعیا الفت, مسعود براتی, "مدلي براي تصميم برون‌سپاري در بانک صنعت و معدن", راهبردهاي بازرگاني, Vol 2, 1391, PP.-
    Status: Unavailable PDF
20. پیام حنفی زاده, شبنم دادبین, مسعود براتی, "پيمايشي از ابعاد پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت هاي ايراني", فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات , Vol 4-11, 1391, PP.21-46
    Status: Available PDF
21. لعیا الفت, مسعود براتی, محمدرضا ولدی, "چارچوبي براي تصميم برون سپاري راهبردي", مطالعات مديريت صنعتي, Vol 25, 1391, PP.-
    Status: Unavailable PDF
22. لعیا الفت, مسعود براتی, "تحليل اهميت-عملکرد شاخصهاي مديريت روابط زنجيره تامين در شرکت¬هاي کوچک و متوسط صنعت قطعه سازي خودرو", مديريت صنعتي, Vol 2, 1391, PP.-
    Status: Unavailable PDF
23. مسعود براتی, شبنم دادبین, "هوشمندي کسب و کار: کليدي براي مديريت يک سازمان", ماهنامه مديريت, Vol 158, 1389, PP.-
    Status: Unavailable PDF
24. لعیا الفت, مسعود براتی, "ريسک‌ها و منافع پنهان در برون‌سپاري فناوري اطلاعات", فصل نامه مديريت و توسعه, Vol 43, 1388, PP.-
    Status: Unavailable PDF
25. لعیا الفت, مسعود براتی, "تامين پيمانه‌اي: چرا و چگونه؟", فصل نامه علوم مديريت ايران, Vol 6, 1386, PP.-
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مسعود براتی, سید محسن زارع, , "تحليل اثرات بحران کرونا بر کسب و کار ها با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1400
    Status: Available PDF
2. سید محسن زارع, مسعود براتی, , "بررسي تاثير بيماري کوويد 19 بر فرآيندهاي مديريت منابع انساني در سازمان ها : چالش ها و راهکارها", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آراد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Available PDF
3. ایمان محمد, مسعود یبراتی, , "مديريت دانش و نقش آن در موفقيت سازمان", کنفرانس بين المللي مدل ها و تکنيکهاي کمي در مديريت, قزوين, 1399
    Status: Available PDF
4. رامين اسحاقيان, مسعود براتي, , "ارائه مدلي به منظور انتخاب برترين سيستم مکانيزه مديريت نگهداري و تعميرات ناب با رويكرد AHP فازي", دومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري, اهواز, 1396
    Status: Available PDF
5. ماهرخ پورسردار, مسعود براتي, , "شناسايي و رتبه بندي موانع لجستيك معكوس با استفاده از روش تركيبي AHP و دلفي فازي در شهرک صنعتي ايلام", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. متین شهامت, مسعود براتي, , "تحليل عوامل موثر برايمني فرآيندهاي انتقال گاز با رويکرد FMEA در شرکت گاز استان اصفهان", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, ۱۳۹۶
    Status: Unavailable PDF
7. متین شهامت, مسعود براتي, , "تحليل عوامل موثر بر ايمني فرآيندهاي انتقال گاز با رويکرد ديمتل در شرکت گاز استان اصفهان", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, ۱۳۹۶
    Status: Unavailable PDF
8. رامین اسحاقیان, مسعود براتي, , "ارزيابي عوامل موثر بر راهبرد نگهداري و تعميرات ناب با رويکرد ISM (مطالعه موردي گروه صنعتي انتخاب)", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, ۱۳۹۶
    Status: Unavailable PDF
9. ایمان شعبانی, مسعود براتي, , "ارائه چارچوبي پيشنهادي از گزارش دهي پايدار در زنجيره تامين يک سازمان", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. سمیه اسماعیلی, مسعود براتی, , "رويکردي متوازن در ارزيابي عملکرد سيستم برنامه ريزي منابع سازمان", كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري, دانشگاه تهران, 1395
    Status: Available PDF
11. صديقه محمدي خشويي, مسعود براتي, , "کاربرد تحليل پوششي داده هاي معکوس در تخصيص منابع", اولين کنفرانس بين المللي حسابداري ، مديريت وصنايع ايران, همدان, 1395
    Status: Available PDF
12. مسعود براتي, فاطمه ذيگلري, ايمان محمدي, , "مطالعه، بررسي و انتخاب پرتفوي عرضه کنندگان مواد اوليه بر مبناي چابکي و ناب بودن (مطالعه موردي :شرکت توليد کاشي و سراميک شهرستان نجف آباد)", اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در حسابداري، مديريت و اقتصاد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان, 1394
    Status: Available PDF
13. فراز اعتزازيان, مريم اخوان خرازي, مسعود براتي, , "بررسي موانع تکنولوژيکي در مسير پياده سازي مديريت زنجيره تامين سبز در صنايع پالايش نفت ايران (مطالعه موردي صنعت پالايش نفت شهر اصفهان)", اولين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF
14. نيلوفر شاكري, مسعود براتي, , "بررسي وضعيت مؤلفه هاي مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانک ملي استان اصفهان", اولين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF
15. مرضيه مالكي, مسعود براتي, نادر جعفريوسفي, , "بررسي و رتبه بندي موانع مديريت استراتژيک در شرکتهاي دانش بنيان شهرک علمي و تحقيقاتي استان اصفهان", اولين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF