سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مديريت توليد و عمليات علامه طباطبايي ايران 1392
کارشناسی ارشد مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات علامه طباطبايي ايران 1384
کارشناسی مديريت صنعتي اصفهان ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه تحصيلات تکميلي مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1396

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مديريت پروژه
2 مديريت فرايندهاي کسب و کار
3 تحقيق در عمليات
4 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
5 برون سپاري
6 مديريت زنجيره تامين