مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. , , , , "-", -, Vol 5, 89, PP.507-516
    Status: Unavailable PDF
2. , , , , , "", , Vol -, 88, PP.86-87
    Status: Unavailable PDF
3. lila Mardanian dehkordi, Monireh Babashahi, Alireza Irajpour, "Nonprofessional Care in Chronic Critically Ill Patient: A Qualitative Study", International Journal of Preventive Medicine, Vol 7, 2016, PP.125-129
    Status: Unavailable PDF
4. صدیقه فیاضی, منیره باباشاهی, مهدی رضایی, "بررسي تاثير آروماتراپي استنشاقي بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي", مجله ايراني تحقيقات پرستاري و مامايي, Vol -, 2011, PP.-278-283
    Status: Available PDF
5. لیلا مردانیان دهکردی, لیلا سادات کهنگی, منیره باباشاهی, "بررسي ميزان خستگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ‏سرطان تحت شيمي درماني", مجله سلامت و مراقبت دانشکده پرستاري و مامايي اردبيل, Vol 20-2, 1397, PP.156-164
    Status: Unavailable PDF
6. منيره باباشاهي, صديقه فياضي, ليلا مردانيان, "مقايسه تاثير ماساژ و آروماتراپي استنشاقي بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي", ماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه, Vol 13, 1394, PP.284-291
    Status: Available PDF
7. منیره باباشاهی, لیلا کهنگی, فاطمه باباشاهی, صدیقه فیاضی, "مقايسه تأثير رايحه درماني ماساژي وماساژ بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي", مراقبت مبتني بر شواهد مشهد, Vol -, 1391, PP.23-31
    Status: Available PDF
8. لیلا کهنگی, مهین معینی, منیره باباشاهی, "بررسي تاثير رفلكسولوژي پا بر اضطراب قبل از عمل جراحي پيوندعروق كرونر", تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, Vol -, 1390, PP.389-396
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. ملیحه براهیمی, زهره صادقی, مرجان جعفری, نگار داوری, محدثه مرادی, منيره باباشاهي, , "بررسي روش هاي مختلف آموزشي بر افزايش خود مراقبتي بيماران مبتلا به ديابت در ايران ", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
2. زهرا محمدقاسمی, پریسا موید, مهشاد حبیبی, آرمیتا خدری, منيره باباشاهي, , "بررسي کارآزمايي هاي مختلف مرتبط با روش هاي مديريت درد در بيماران مبتلا به آسيب طناب نخاعي", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. , "مديريت درد در بيماران MS", -, -, 1392
    Status: Available PDF
4. , " ضرورت تربيت پرستار خاص MS در ايران", -, -, 1392
    Status: Available PDF
5. , "-", -, -, 1390
    Status: Available PDF
6. صدیقه فیاضی, لیلا کهنگی, , "مقايسه تاثير آروماتراپي استنشاقي و آروماتراپي ماساژي بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي", مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل(2), اصفهان, 1389
    Status: Available PDF
7. فتانه قدیریان, منیره باباشاهی, کبری کرمی, , "بررسي تاثير متد فعال آموزشي بر بهبود تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري", اولين همايش سراسري مهارت هاي باليني ايمني بيشتر،عملکرد بهتر, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1388
    Status: Available PDF
8. منيره باباشاهي, ليلا كهنگي, , "بررسي مروري مقالات موجود در رابطه با طب مکمل و اضطراب ناشي از عمل جراحي در فاصله سال هاي 2010-2000", اولين همايش كشوري رويکردهاي نوين آموزش،مراقبت و درمان در اتاق عمل, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان, 89
    Status: Available PDF
9. , "-", -, -, 1390
    Status: Available PDF
10. , "MDT روش پيشنهادي طبيعت در درمان زخم هاي مزمن", , -, 1390
    Status: Available PDF