سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق مخابرات دانشگاه يزد ايران 1392
کارشناسی ارشد مهندسي برق مخابرات دانشگاه يزد ايران 1386
کارشناسی مهندسي برق الکترونيک آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي كنترل و ابزار دقيق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مهندسي ترافيک در شبکه هاي توري بي سيم چند راديويي، چند کاناله و چند نرخي
2 مسيريابي و تخصيص کانال در شبکه هاي بي سيم
3 بهينه سازي در شبکه هاي بي سيم
4 مخابرات بي سيم
5 شبکه هاي حسگر بي سيم
6 شبکه هاي اقتضايي متحرک
7 شبيه سازهاي AMPL، CPLEX، NS2 و MATLAB