دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 علوم قرآن دکتري
2 علوم حديث دکتري
3 صرف و نحو عربي کارشناسي و کارشناسي ارشد
4 روش تحقيق پايان نامه نويسي کارشناسي ارشد
5 روش تحقيق رساله و مقاله نويسي دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات