سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری علوم قرآن و حديث علوم و تحقيقات تهران ايران 1377
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران ايران 1369
کارشناسی زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان ايران 1366

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديرگروه الهيات - 1372 1378
مديرگروه معارف اسلامي (همزمان) - 1375 1378
رئيس دانشکده تحصيلات تکميلي - 1380 1382
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه (معاونت پژوهشي) - 1382 1383
مديرگروه الهيات - 1384 1386
مدير گروه حقوق - 1386 1387
رئيس دانشکده حقوق و الهيات - 1388 1391
عضو شوراي پژوهشي دانشکده الهيات - 1389 1393
عضو حقيقي کميته فرهنگي هيئت جذب استان - 1391 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 قرآن پژوهي
2 حديث پژوهي
3 مطهري پژوهي
4 پژوهش هاي قرآني-حديثي در آثار امام خميني
5 پژوهش هاي قرآني-حديثي در آثار علامه طباطبايي
6 ترجمه پژوهي قرآني