مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. علی رضا انصاری مهیاری, لیلا رئیسی, "International standards of investment in international arbitration procedure and investment treaties", Revista Jurídicas, Vol 15, 2018, PP.11-35
    Status: Unavailable PDF
2. علی رضا انصاری مهیاری, لیلا رئیسی, "استانداردهاي بين‌المللي حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي", دانشنامه حقوق اقتصادي, Vol 25-13, 1397, PP.47-88
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. علی رضا انصاری مهیاری, هادی محمودی, رضا بختیاری, , "تعهدات بين‌المللي دولت‌ها در مديريت استفاده از سموم دفع آفات نباتي و کودهاي شيميايي در کشاورزي", هشتمين همايش توسعه و ترويج علوم کشاورزي و منابع طبيعي ايران, تهران, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. علی رضا انصاری مهیاری, زهرا سادات حسینی, , "حملات سايبري در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بين الملل", سومين کنفرانس ملي پدافند سايبري, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه, 1401
    Status: Unavailable PDF
3. علی رضا انصاری مهیاری, رامین کریمی, زهرا سادات حسینی, , "اقدامات بين المللي در قبال جرايم سازمان يافته سايبري بر اساس اسناد بين المللي", سومين کنفرانس ملي پدافند سايبري, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه, 1401
    Status: Unavailable PDF
4. علی رضا انصاری مهیاری, محمد علی جعفری, زهرا سادات حسینی, , "نقش سازمان هاي بين المللي در مقابله با جرايم سازمان يافته مواد مخدر", چهارمين کنفرانس بين المللي فقه، حقوق، روانشناسي و علوم تربيتي در ايران و جهان اسلام, تهران, 1401
    Status: Unavailable PDF
5. علی رضا انصاری مهیاری, , "حمايت از سرمايه گذاري بين المللي از ديدگاه نظام حقوق بين الملل، اسلام و ايران", علوم انساني و حکمت اسلامي, سالن همايش دانشگاه آزاد اسلامي, 1400
    Status: Unavailable PDF
6. هانیه عاملی قمی, علی رضا انصاری مهیاری, , "خلأهاي حقوق غيرمالي زنان ايراني در تحولات عصر جديد", علوم انساني و حکمت اسلامي, سالن همايش دانشگاه آزاد اسلامي, 1400
    Status: Unavailable PDF
7. صدیقه نجفی, علی رضا انصاری مهیاری, , "استجواب و نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در تحصيل دليل در فقه اسلامي و دادرسي مدني", علوم انساني و حکمت اسلامي, سالن همايش دانشگاه آزاد اسلامي, 1400
    Status: Unavailable PDF