مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهدی شیروانی, مهدی آمون, "New Hardware Redundancy Approach for Making Modules Tolerate Faults Using a New Fault Detecting Voter Unit Structure", IET Circuits, Devices, Vol 14-7, 2020, PP.980-989
    Status: Unavailable PDF
2. سید حسین کیهمایون, مهدي آمون, "طراحي و پياده سازي شمارندۀ فرکانس بالاي هوشمند با معماري بهينه شده بر روي تراشۀ FPGA ارزان‌ قيمت XC6SLX92FTG256C", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق (JIPET), Vol 14-54, 1402, PP.147-157
    Status: Available PDF
3. علی نوروزی, مهدی آمون, "سلول حافظه SRAM دوازده ترانزيستوري، مبتني بر CNTFET با طول کانال ۲۲ نانومتر بر پايه اشميت تريگر", فصلنامه صنايع الکترونيک, Vol 12-1, 1400, PP.53-61
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهسا نوبخت, مهدي آمون, , "ارائه يك روش بهبوديافته بر اساس شبكه هاي عصبي كانولوشني براي افزايش دقت آشكارسازي اهداف كوچك", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشكده كامپوتر دانشگا0آزاد اسلامي نجف آباد, 1401
    Status: Available PDF
2. احسان قربانی, مهدی آمون, , "اجراي شتاب دهنده شبكه عصبي كانولوشن بر روي FPGA با روش سنتز سطح بالا", کنفرانس ملي صنعت برق و الکترونيک, دانشگاه صنعتي شهداي هويزه, 1399
    Status: Available PDF