کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
دوره مقدماتي آشنايي با نرم افزار SPSS 1391/01/15 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
ISI دوره آموزشي آشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات 1391/01/15 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
دوره آموزشي مقدماتي با نرم افزار spss 1391/01/15 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي
دوره آموزشي بازشناسي و تقويت فعاليت هاي فرهنگي 1391/04/17 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي
دوره آموزشي کاربرد روش هاي پديدار شناسي در تحقيقات مامايي 1392/11/08 نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده