مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سعید موجودی, عاطفه امین دوست, مهرداد نیکبخت, "Ranking of the Solutions of Reducing Electrical Energy Consumption in Isfahan Sepahan Cement Industry by Using Fuzzy TOPSIS Method", Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol 6-2, ۲۰۱۷, PP.93-102
    Status: Available PDF
2. عاطفه امین دوست, علی ثقفی نیا, "Textile supplier selection in sustainable supply chain using a modular fuzzy inference system model", Journal of the Textile Institute, Vol ۱۰8-7, ۲۰۱۶, PP. 1250–1258
    Status: Available PDF
3. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, "Learning Improvement of DEA Technique in Decision Making for Manufacturing Appliacations Using DEA Excel-Solver", Advanced Materials Research, Vol ۹۰۳, ۲۰۱۴, PP.425-430
    Status: Available PDF
4. عاطفه امین دوست, علی ثقفی نیا, "Supplier Selection Under E_Business Using FIS", International Journal of Transformations in Business Management, Vol 1-4, ۲۰۱۴, PP.13-27
    Status: Available PDF
5. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, اردشیر بحرینی نژاد, "Sustainable supplier selection: a ranking model based on fuzzy inference system", Applied Soft Computing, Vol 12, ۲۰۱۲, PP.1668-1677
    Status: Available PDF
6. نازیالا ادب آوازه, عاطفه امین دوست, مهرداد نیکبخت, "شناسايي و اولويتبندي مؤلفههاي شايستگي حرفهاي مهندسي صنايع مبتني بر اخالق مهندسي با رويکرد دلفي فازي", فصلنامه آموزش مهندسي ايران, Vol 24-96, ۱۴۰۱, PP.119-138
    Status: Available PDF
7. سعید دارابی, مهدی ایرانپور, عاطفه امین دوست, "شناسايي و اولويتبندي عوامل کليدي موفقيت پيادهسازي لجستيک الکترونيک در شهرک سلامت اصفهان", مجله مديريت بهداشت و درمان, Vol ۷-3, ۱۳۹۵, PP.۵۷-۷۲
    Status: Available PDF
8. اميرحسين ميرقادري, عباس شيخ ابو مسعودي, عاطفه امین دوست, "Developing an open innovation model in the startup ecosystem industries based on the attitude of organizational resilience and blue ocean strategy", Computers, Vol 181, 2023, PP.109301
    Status: Unavailable PDF
9. منصور عابدیان, عاطفه امین دوست, رضا مداحی, جاوید جوزدانی, "Manager perceptions of decision-making for evaluation indicators: a centralized data envelopment analysis based approach", Journal of Modelling in Management, Vol 18, 2023, PP.616-634
    Status: Available PDF
10. امین اهوازیان, عاطفه امین دوست, رضا توکلی مقدم, مهرداد نیکبخت, "A mathematical tri-level programming model for designing an integrated dynamic petroleum product supply chain", Journal of Advances in Management Research, Vol 19-4, 2022, PP.651-674
    Status: Available PDF
11. منصور عابدیان, عاطفه امین دوست, رضا مداحی, جاویز جوزدانی, "A game theory approach to selecting marketing-mix strategies", Journal of Advances in Management Research, Vol 19-1, 2022, PP.139-158
    Status: Available PDF
12. امین اهوازیان, عاطفه امین دوست, رضا توکلی مقدم, مهرداد نیکبخت, "Search in forest optimizer: a bioinspired metaheuristic algorithm for global optimization problems", Soft Computing, Vol 26, 2022, PP.2325-2356
    Status: Available PDF
13. مرضیه کاشانی, عاطفه امین دوست, مهدی کرباسیان, عباس شیخ ابو مسعودی, "The Optimization of Photovoltaic Systems Design Using Mathematical Modeling and QFD-DSM Methods", Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol 16-2, 2022, PP.55-72
    Status: Available PDF
14. منصور عابديان, عاطفه امين دوست, جاويد جوزداني, مريم حجازي, "Development of balanced scorecard for manufacturing using interpretive structural modeling and game theory", Journal of Advances in Management Research, Vol 19-4, 2022, PP.604-623
    Status: Unavailable PDF
15. منصور عابدیان, عاطفه امین دوست, رضا مداحی, جاوید جوزدانی, "A Nash equilibrium based decision‑making method for performance evaluation: a case study", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Vol 13, 2022, PP.5563–5579
    Status: Available PDF
16. Nazila Adabavazaeh, Atefeh Amindoust, Mehrdad Nikbakht, "A Fuzzy BWM Approach to Prioritize Distribution Network Enablers", International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol 11-4, 2022, PP.349-365
    Status: Unavailable PDF
17. پژمان عباسی توللی, محمدرضا فیلی زاده, عاطفه امین دوست, "A system dynamics model for routing and scheduling of cross-dock and transportation in reverse logistics network of perishable goods", Journal of Intelligent, Vol 40, 2021, PP.10417-10433
    Status: Available PDF
18. کتایون نادری, رویا محمد علی پور اهری, جاوید جوزدانی, عاطفه امین دوست, "System dynamics model of production-inventory-routing system in the green supply chain", Journal of Intelligent , Vol 40, 2021, PP.11441-11454
    Status: Available PDF
19. عاطفه امین دوست, میلاد اسدپور, ثمینه شیر محمدی, "A Hybrid Genetic Algorithm for Nurse Scheduling Problem considering the Fatigue Factor", Journal of Healthcare Engineering, Vol 2021, 2021, PP.11
    Status: Available PDF
20. پژمان عباسی توللی, محمدرضا فیلی زاده, عاطفه امین دوست, "Presenting a Mathematical Programming Model for Routing and Scheduling of Cross-Dock and Transportation in Green Reverse Logistics Network of COVID-19 Vaccines", Iranian Journal of Optimization, Vol 13, 2021, PP.123-146
    Status: Available PDF
21. مریم بهرامی, مهدی خاشعی, عاطفه امین دوست, "Improving the Performance of Forecasting Models with Classical Statistical and Intelligent Models in Industrial Productions", Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol 10-2, 2021, PP.5-12
    Status: Available PDF
22. منصور عابدیان, عاطفه امین دوست, رضا مداحی, جاوید جوزدانی, "Determining the Best Combination of Perspective indicators of Balanced Scorecard using the Game Theory", Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol 14-1, 2021, PP.185-194
    Status: Available PDF
23. محمد امبن مرتضوی, عاطفه امین دوست, آرش شاهین, مهدی کرباسیان, "Integration of the TRIZ Matrix and ANP to Select the Reactive Maintenance Tactics Using the Meta-Synthesis Approach", Management and Production Engineering Review, Vol 12-1, 2021, PP.108-118
    Status: Available PDF
24. ژا تیان, علی عبداللهی, محمود شریعتی, عاطفه امین دوست, حسین اراسته, ارش کریمی پور, مرجان گودرزی, کیان وباچ, "Turbulent flows in a spiral double-pipe heat exchanger Optimal performance conditions using an enhanced genetic algorithm", International Journal of Numerical Methods for Heat, Vol 30-1, 2020, PP.39-53
    Status: Available PDF
25. یپینگ پینگ, علی زاهدی, علی عبداللهی, عاطفه امین دوست, مهرداد بهرامی, آرش کریمی پور, مرجان گودرزی, "Investigation of energy performance in a U-shaped evacuated solar tube collector using oxide added nanoparticles through the emitter, absorber and tra", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol 139, 2020, PP.2623-2631
    Status: Available PDF
26. پژمان عباسی توللی, محمدرضا فیلی زاده, عاطفه امین دوست, "PRESENTING A MATHEMATICAL PROGRAMMING MODEL FOR ROUTING AND SCHEDULING OF CROSS-DOCK AND TRANSPORTATION", Polish Journal Of Management Studies, Vol 22-1, 2020, PP.545-561
    Status: Available PDF
27. ساحل شاهاني پور, عاطفه امين دوست, كيانا صحرائيان, شاهين بيرانوند, "Identification and prioritization of human resource strategies with employees’ creativity approach in administrative organizations using SWOT–ANP", OPSEARCH, Vol 57, 2020, PP.119-143
    Status: Available PDF
28. مریم روانبخشیان, عاطفه امین دوست, "Developing a mathematical model of location decision optimization for solar cells using genetic algorithm", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol 42-5, 2020, PP.521–535
    Status: Available PDF
29. محمد امبن مرتضوی, عاطفه امین دوست, ارش شاهین, مهدی کرباسیان, "IDENTIFICATION AND EXTRACTION OF FACTORS AFFECTING MAINTENANCE STRATEGY SELECTION WITH 39 PARAMETERS OF TRIZ APPROACH USING METASYNTHESIS", (Journal of critical reviews (JCR, Vol 7-10, 2020, PP.2428-2447
    Status: Available PDF
30. شهره مرادی, عاطفه امین دوست, "Ranking of Outsourcing Risks in Supply Chain of Automotive Industry Using Fuzzy AHP and Fuzzy Inference System", Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol 8-1, 2019, PP.5-18
    Status: Available PDF
31. عاطفه امین دوست, "Supplier selection considering sustainability measures: an application of weight restriction fuzzy-DEA approach", Rairo. Recherche Opérationnelle, Vol 52-3, 2018, PP.981-1001
    Status: Unavailable PDF
32. عاطفه امین دوست, "A resilient-sustainable based supplier selection model using a hybrid intelligent method", Computers , Vol 126, 2018, PP.122-135
    Status: Unavailable PDF
33. همایون قائدی, عاطفه امین دوست, "INVESTIGATING THE PROBLEM OF POLLUTION IN CITIES AND PROVIDING THE SOLUTIONS USING SYSTEM DYNAMICS METHOD", QUID-Investigacion Ciencia y Tecnologia, Vol 28, 2017, PP.46-59
    Status: Available PDF
34. علیرضا فلاح پور, عاطفه امین دوست, جرجیتا انتوچهویسین, مرتضی یزدانی, "Nonlinear Genetic-Based Model for supplier selection: A comparative study", Technological and Economic Development of Economy, Vol 22-4, 2016, PP.532-549
    Status: Available PDF
35. سیتی ذاویدال, فرزاد تحریری, یپ هوا جن, کیت کیس, نگین هو تو, الیک زودی, مریم موسوی, عاطفه امین دوست, نویتا سکندرینی, "Empirical evidence of AMT practices and sustainable environmental initiatives in malaysian automotive SMEs", International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol 16, 2015, PP.1195-1203
    Status: Unavailable PDF
36. علی ثقفی نیا, هیو وی پینگ, عاطفه امین دوست, "Selection of Election of Electric Energy Production Technologies Using DEA (Case Study: Iran", International Journal of Renewable Energy Resources, Vol 5, 2015, PP.8-12
    Status: Available PDF
37. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, "Supplier Selection and Quota Allocation Decisions Under Uncertainty: Review and Future Research Directions", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENHANCED RESEARCH IN SCIENCE TECHNOLOGY , Vol 2, 2013, PP.1-4
    Status: Available PDF
38. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, "Supplier Selection and Order Allocation Scenarios in Supply Chain: A Review", Journal of Engineering Management Reviews, Vol 2, 2013, PP.75-80
    Status: Available PDF
39. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, "Using Data Envelopment Analysis for Green Supplier Selection in Manufacturing under Vague Environment", Advanced Materials Research, Vol 622-6, 2013, PP.1682-1685
    Status: Available PDF
40. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, "Location Decision of Supply Chain Management in the Auto Motive Industry", International Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 1, 2012, PP.64-67
    Status: Available PDF
41. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, "Supplier performance measurement of palm oil industries from a sustainable point of view in Malaysia", Biotechnology An Indian journal, Vol 6, 2012, PP.155-158
    Status: Available PDF
42. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, "A Taxonomy and Review on Supplier Selection Methods under Uncertainty", International Journal of Information Technology and Business Management, Vol 7, 2012, PP.33-43
    Status: Available PDF
43. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, "Supplier Selection and Performance Evaluation of Telecommunication Company", American Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 5, 2012, PP.49-52
    Status: Available PDF
44. عمار رستمی نجف آبادی, مهرداد نیکبخت, عاطفه امین دوست, مهدي كرباسيان, "ارزيابي معيارهاي کليدي مديريت ريسک در اجراي پروژه هاي شبکه هاي توزيع گاز طبيعي با دو رويکرد سوارا فازي و بهترين – بدترين فازي", فصلنامه مهندسي مديريت نوين, Vol 2/10, 1403, PP.93-120
    Status: Unavailable PDF
45. نادره سادات راست قلم, رويا محمد علي پور اهري, احمدرضا شكرچي زاده, عاطفه امین دوست, "ارائه مدلي جهت پيش بيني و بهبود کيفيت توليد با استفاده از الگوريتم هاي درخت تصميم و برنامه ريزي خطي ( مورد مطالعه: شرکتهاي توليد کننده موج گيرتيبا در ايران)", آينده پژوهي مديريت, Vol 34, 1402, PP.93-104
    Status: Unavailable PDF
46. محمد امين مرتضوي, عاطفه امين دوست, ارش شاهين, مهدي كرباسيان, "توسعه ماتريس تناقضات TRIZ به منظور انتخاب تاکتيک هاي نگهداري و تعميرات کنشي مناسب با استفاده از روش فراترکيب (مطالعه موردي در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب)", فصلنامه مديريت راهبردي در سيستمهاي صنعتي, Vol 17-61, 1401, PP.157-175
    Status: Unavailable PDF
47. کتایون نادری, رویا محمد علی پور اهری, جاوید جوزدانی, عاطفه امین دوست, "ارائه. مدل پويايي سيستم براي بهينه سازي چند هدفه توليد موجودي مسيريابي در زنجيره تامين سبز تحت شرايط عدم قطعيت", فصلنامه مديريت راهبردي در سيستم هاي صنعتي(مديريت صنعتي سابق), Vol 16, 1400, PP.80-97
    Status: Available PDF
48. پویان حیدری, فریماه مخاطب رفیعی, سعید محرابیان, عاطفه امین دوست, "شاخص هاي ارزيابي سيستم هاي مالي و بانکي در سايه تحريم", فصلنامه علمي - پژوهشي فرماندهي و کنترل, Vol 5-4, 1400, PP.1-22
    Status: Unavailable PDF
49. میثم بابایی فارسانی, عاطفه امین دوست, احمدرضا شکرچی زاده, "طراحي مدل نوآوري باز در شرکتهاي کوچک و متوسط با استفاده از رويکرد آميخته", پژوهش هاي مديريت عمومي, Vol 12-44, 1398, PP.209-235
    Status: Available PDF
50.  میثم بابایی فارسانی, عاطفه امین دوست, ابوذر علیدادی, "طراحي الگوي نوآوري باز در شرکتهاي کوچک و متوسط با استفاده از نظريه داده بنياد )مورد مطالعه: صنايع غذايي استان چهارمحال و بختياري(", فصلنامه مديريت راهبردي دانش سازماني دانشگاه جامع امام حسين(ع), Vol 1-2, 1397, PP.95-136
    Status: Available PDF
51. سعید موجودی, عاطفه امین دوست, مهرداد نیکبخت, "رتبه بندي راهکارهاي کاهش مصرف انرژي الکتريکي در سيمان سپاهان اصفهان با استفاده از تکنيک AHP فازي", مجله تصميم گيري و تحقيق در عمليات, Vol 2-1, 1396, PP.17-34
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سيد علي بهشتي مآل, عاطفه امین دوست, , "شناسايي و رتبه بندي ريسکهاي پروژه هاي عمراني شهرداري اصفهان از منظر کارفرما با استفاده از روش آراس", نهمين كنفرانس بين المللي صنايع و سيستمها, دانشگاه فردوسي مشهد, 1402
    Status: Unavailable PDF
2. وحید بنازاده, عاطفه امین دوست, , "شناسايي و رتبه بندي تأمين کنندگان سبز - ديجيتال در صنايع الکترونيک با استفاده از تکنيکهاي تصميمگيري چندمعياره فازي", نهمين كنفرانس بين المللي صنايع و سيستمها, دانشگاه فردوسي مشهد, 1402
    Status: Unavailable PDF
3. عاطفه تقي زاده, عاطفه امین دوست, , "مکان يابي مراکز توزيع و تعيين سطح ظرفيت انبارهاي توزيع محصوالت در شرايط عدم قطعيت و از دسترس خارج شدن انبار، مطالعه موردي شرکت هاي توليد باطري", نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها, دانشگاه فردوسي مشهد, 1402
    Status: Unavailable PDF
4. نازیلا ادب آوازه, عاطفه امین دوست, مهرداد نیکبخت, , "ارزيابي و مديريت ريسک حريق عمارت تاريخي پنج دري", دومين کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري, دامغان, 1399
    Status: Available PDF
5. امیر شیخ سجادیه, عاطفه امین دوست, , "شناسايي و دسته بندي عوامل فرهنگ سازماني و سالمت سازماني با رويکرد کانو ؛ مطالعه موردي شرکت بايا مهر اسپادانا", کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مديريت و مهندسي صنايع, تهران - دانشگاه علامه طباطبايي, 1398
    Status: Available PDF
6. احمد نریمانی, عاطفه امین دوست, , "ارائه يک روش تصميم گيري چند شاخصه و مقايسه جواب بهينه و سرعت حل مسأله آن با روش جايگشت", کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مديريت و مهندسي صنايع, تهران - دانشگاه علامه طباطبايي, 1398
    Status: Available PDF
7. محمود کمالی, عاطفه امین دوست, , "توسعه ي الگو بازرسي دوره اي نگهداري و تعميرات مبتني بر ريسک در منطقه دو عمليات انتقال گاز", کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مديريت و مهندسي صنايع, تهران - دانشگاه علامه طباطبايي, 1398
    Status: Available PDF
8. امیر ارسلان رجایی, عاطفه امین دوست, میلاد اسد پور, , "APPLYING SIMULATED A NNEALING ALGORITHM F OR PARALLEL MACHINE TARDINESS PROBLEM SUBJECT TO J OB SPLITTING", International Conference on Computers , Auckland, New Zealand, 2018
    Status: Available PDF
9. محمد حسن هدایت, عاطفه امین دوست, , "توسعه يک مدل رياضي جهت انتخاب ماشين و تعيين موقعيت تسهيلات به صورت همزمان در فضاي دو بعدي پيوسته با استفاده از الگوريتم فراابتکاري ژنتيک ", اولين کنفرانس ملي مطالعات نوين مديريت در ايران, کرج , ۱۳۹۶
    Status: Available PDF
10. سیمین نصیر پور ناوه کش, عاطفه امین دوست امین دوست, هادی شیرویه زاد, , "شناسايي ريسک پروژ هاي عمراني و دسته بندي آنها بر اساس ابعاد پايداري", سومين کنفرانس ملي توسعه علوم مهندسي, تنکابن-موسسه آموزش عالي آيندگان, ۱۳۹۵
    Status: Available PDF
11. سیمین نصیر پور ناوه کش, عاطفه امین دوست, هادی شیرویه زاد, , "شناسايي و رتبه بندي ريسک پروژ هاي عمراني و دسته بندي آنها بر اساس ابعاد پايداري با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه فازي", سومين کنفرانس ملي توسعه علوم مهندسي, تنکابن-موسسه آموزش عالي آيندگان, ۱۳۹۵
    Status: Available PDF
12. علیرضا رنجبر, عاطفه امین دوست, امید بویر حسنی, , "تاثير فشارهاي سازماني بر عملکرد زنجيره تامين سبز شهرکهاي صنعتي اهواز در حضور تعديلگر محيط کسب و کار", کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع و مديريت پايدار , دانشگاه ازاد اسلامي واحد لنجان, 1395
    Status: Available PDF
13. وحید قیصری نجف آبادی, عاطفه امین دوست, , "اولويت بندي معيارهاي تاثير گذار بر مکان يابي پايدار شرکت هاي پخش مواد غذايي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي در استان اصفهان", کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع و مديريت پايدار , دانشگاه ازاد اسلامي واحد لنجان, 1395
    Status: Available PDF
14. سعید موجودی, عاطفه امین دوست, مهرداد نیکبخت, , "ارايه چارچوب شناسايي راهکارهاي کاهش مصرف انرژي الکتريکي در صنعت سيمان (مطالعه موردي سيمان سپاهان اصفهان)", دومين کنفرانس بين المللي مديريت در قرن ۲۱, تهران, ۱۳۹۴
    Status: Available PDF
15. عاطفه امین دوست, شمس الدین احمد, علی ثقفی نیا, , "Supplier selection in Electrical ", The 2nd World Sustainability Forum, E-conference, 2012
    Status: Available PDF
16. عاطفه امين دوست, امين كاظمي, , "ارزيابي قابليت اطمينان استحکام خط لوله انرژي برپايه الگوريتم يادگيري عميق فازي", اولين كنفرانس بين المللي توانمندي مديريت،مهندسي صنايع،حسابداري و اقتصاد, بابل, 1401
    Status: Unavailable PDF