مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مجتبی کمالی, مهدی ریاحی نسب, زهرا اعلایی, "Improving the performance of all-optical logic gates based on metal-insulator-metal heterogeneous plasmonic waveguide by Kerr nonlinearity effect", Optical and Quantum Electronics, Vol 55, 2023, PP.1-23
    Status: Unavailable PDF
2. غلامرضا عباسی, زهرا اعلایی, "The impact of additional injected signals on the stability and bandwidth of the quantum cascade lasers with external cavities", optik, Vol 254, 2022, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
3. مهناز مرادی پور, پردیس کاظمی, زهرا اعلائی, "Investigating the plasmonic effect on half adder and full adder based on photonic crystal", Optical and Quantum Electronics, Vol 53, 2021, PP.66-38
    Status: Unavailable PDF
4. نوید علیمحمدی, زهرا اعلایی, "Design and optimize giant spin‑Hall effect spin transfer torque random access memory using optical switching connections", optical and quantum electronics, Vol 53, 2021, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
5. پردیس کاظمی, زهرا اعلائی, "High Resolution Nano Temperature Sensor based on TwoDimensional Photonic Crystal", مجله ادوات مخابراتي دانشگاه آزاد مجلسي, Vol 8-4, 2019, PP.149-153
    Status: Unavailable PDF
6. فاطمه صالحی, زهرا اعلایی, "بررسي اثر پلاسمونيک گرافن در طراحي گيت هاي منطقي مبتني بر موجبرهاي نوري", فصلنامه نانومقياس, Vol 3-8, 1400, PP.20-29
    Status: Unavailable PDF
7. پریسا محمدی, زهرا اعلائی, "طراحي نانو حسگر زيستي پلاسمونيک مبتني بر تشديدگر حلقوي کريستال فوتوني جهت تشخيص غلظت گلوکز", مجله دنياي نانو, Vol 16-61, 1399, PP.26-30
    Status: Unavailable PDF
8. مهران نادی, زهرا اعلائی, "طراحي حسگر تشخيص مايعات مبتني بر تغيير ضريب شکست محيط و بررسي ويژگيهاي آن", مجله دنياي نانو, Vol 16-60, 1399, PP.26-36
    Status: Unavailable PDF
9. پردیس کاظمی اسفه, زهرا اعلائی, "طراحي و شبيه سازي نانو سنسور مبتني بر رزوناتور حلقه مربعي فوتونيک کريستالي براي اندازه گيري فشار", مجله دنياي نانو, Vol 15-56, 1398, PP.28-35
    Status: Unavailable PDF
10. منصور نادری نیا, زهرا اعلائی, "مروري بر نسل جديد سلول هاي خورشيدي: سلول هاي خورشيدي پرواسکايت و سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط کوانتومي", مجله دنياي نانو, Vol 14-52, 1397, PP.77-88
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. پرديس كاظمي, زهرا اعلايي, , "طراحي و بهينه سازي نانو حسگر دما فوتونيک کريستالي", بيست و ششمين کنفرانس اپتيک وفوتونيک و دوازدهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران, دانشگاه خوارزمي, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. امید انتظار, زهرا اعلائی, , "طراحي سيستم بازجوي حسگرهاي FBG با استفاده از تکنيک TDM با قابليت استفاده در صنايع نفت و گاز", هفتمين کنگره ملي تازه يافته هاي مهندسي برق ايران, مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران، ايران, 1399
    Status: Unavailable PDF
3. مهدی طاهرپور, زهرا اعلائی, , "طراحي حسگر دماي توري براگ فيبري با استفاده از فيبرهاي آلوميناسيليکات با حساسيت بالا و اتلاف پايين", هفتمين کنگره ملي تازه يافته¬هاي مهندسي برق ايران, مرکز همايش¬هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي, 1399
    Status: Unavailable PDF
4. پریسا محمدی, زهرا اعلايي, , "طراحي حسگر زيستي فوتونيک کريستالي جهت تشخيص غلظت گلوکز", اولين کنفرانس بين‌المللي اپتوالکترونيک، اپتيک کاربردي و ميکروالکترونيک, دانشکده فناوري‌هاي نوين نمين, 1398
    Status: Unavailable PDF
5. پریسا محمدی, زهرا اعلايي, , "طراحي و شبيه‌سازي نانو حسگر زيستي گلوکز با وضوح تشخيص بالا", سومين کنفرانس ملي نانوساختارها، علوم و مهندسي نانو, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. پریسا محمدی, زهرا اعلايي, , "طراحي نانو حسگر زيستي تشخيص غلظت گلوکز با استفاده از ساختارهاي فوتونيک کريستالي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق، مکاترونيک, دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي, 1398
    Status: Unavailable PDF
7. پرديس كاظمي, زهرا اعلايي, , "طراحي و شبيه سازي فيلتر حذف و اضافه مبتني بر رزوناتور حلقوي فوتونيک کريستالي دايره اي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
8. امید انتظار, زهرا اعلائی, , "طراحي و شبيه سازي سيستم بازجوي حسگرهاي توري براگ فيبري", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق، مکاترونيک, دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي, 1398
    Status: Unavailable PDF
9. منصور نادری نیا, زهرا اعلائی, , "طراحي و شبيه سازي سلول خورشيدي پرواسکايت CH3NH3PbI3(1-x)Br3x با بازدهي بالا", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
10. مهدی طاهرپور, زهرا اعلائی, , "طراحي و بهينه‌سازي حسگرهاي FBG با قابليت اندازه‌گيري همزمان کرنش و دما جهت بررسي خطوط لوله صنايع نفت و گاز", اولين کنفرانس بين‌المللي اپتوالکترونيک، اپتيک کاربردي و ميکروالکترونيک, دانشکده فناوري هاي نوين نمين, 1398
    Status: Unavailable PDF
11. مهدی طاهرپور, زهرا اعلائی, , "طراحي حسگر ترکيبي دما و کرنش توري براگ فيبري با قابليت حذف تداخل و حساسيت بالا، جهت استفاده در خطوط لوله صنايع نفت و گاز", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق، مکاترونيک, دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي, 1398
    Status: Unavailable PDF
12. مهدی طاهرپور, زهرا اعلائی, , "طراحي و بهينه¬سازي نانو حسگر دماي توري براگ فيبري با قابليت استفاده در صنايع نفت و گا", سومين کنفرانس ملي نانوساختارها، علوم و مهندسي نانو, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان, 1398
    Status: Unavailable PDF