مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. هاجر صادقی, شهره آجودانیان, "Optimized Feature Selection in Software Product Lines using Discrete Bat Algorithm", International Journal of Computational Intelligence and Applications, Vol 21-1, 2022, PP.1-23
    Status: Unavailable PDF
2. مریم نورایی آباده, شهره آجودانیان, "A model‐driven framework to enhance the consistency of logical integrity constraints: Introducing integrity regression testing", Software Engineering in Practice, Vol 49-2, 2019, PP.274-300
    Status: Unavailable PDF
3. شهره آجودانيان, مریم نورایی, "Recommending human resources to project leaders using a collaborative filtering-based recommender system: Case study of gitHub", Iet Software, Vol 13-5, 2019, PP.379-385
    Status: Unavailable PDF
4. Shohreh Ajoudanian, Seyed-Hassan Hosseinabadi, "Automatic promotional specialization, generalization and analysis of Extended Feature Models with Cardinalities in Alloy", journal of logical and algebraic methods in programming, Vol 84, 2015, PP.640-667
    Status: Unavailable PDF
5. شهره آجودانیان, سید حسن میریان حسین آبادی, "On Formalization of Extended Feature Model Using Promotion Technique in Z", Indian Journal of Science and technology, Vol 8, 2015, PP.1-15
    Status: Unavailable PDF
6. ابوذر قربانی, شهره آجودانیان, محمد داورپناه جزی, "Combining Fuzzy Expert System with Data Mining in Diabetes Diagnosis ", Advances in Enviromental Biology, Vol 8(11), 2014, PP.1276-1281
    Status: Unavailable PDF
7. فرحناز رضاییان زاده, شهره آجودانیان, "A Novel Solution for Author Attribution Problem in Anonymous E-mail", Journal of Computing and Security, Vol 1, 2014, PP.297-305
    Status: Unavailable PDF
8. فاطمه جاوری, محمد داورپناه جزی, شهره آجودانیان, "Presenting a model for the deployment of service-oriented architecture governance in information and communication technology department of isfahan mu", IRJASB, Vol 5, 2013, PP.1438 - 1445
    Status: Unavailable PDF
9. شهره آجودانیان, محمد احمدی, "ارائه يک مدل داده امنيتي جديد براي محاسبات ابري", International Journal of Engineering and Technology, Vol 4, 2012, PP.-
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. زهرا منتظری, شهره آجودانیان, , "مدل‌سازي و تحليل مبتني بر الگوهاي کاهش فرآيندهاي کسب‌وکار با استفاده از زبان مدل‌سازي Alloy به‌منظور سهولت محاسبه نيازمندي‌هاي غير عملکردي در آن‌ها", پنجمين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني, دانشگاه فردوسي مشهد, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. فاطمه کرمی, شهره آجودانیان, , "مروري بر روش‌هاي تست مبتني بر مدل", چهارمين كنفرانس ملي فناوري هاي نوين در برق و كامپيوتر, اصفهان, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. مریم کمالیان برازجانی, شهره آجودانیان, , "مروري جامع بر مطالعات اخير در بازسازي کدهاي تکراري: رويکردها و ابزارها", چهارمين همايش ملي توسعه علوم فناوريهاي نوين در مديريت، حسابداري و کامپيوتر, تهران, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. شهره آجودانیان, اکبر نبی الهی, مهرناز مهرآیین, , "تدوين معماري سيستمهاي اطلاعاتي شرکت گاز استان اصفهان", چهارمين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني, دانشگاه تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
5. فاطمه مصیب, شهره آجودانيان, , "بررسي روشهاي آزمون رابط گرافيکي کاربر در برنامههاي کاربردي آندرويد", ششمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1399
    Status: Unavailable PDF
6. الناز جوادیان پور, شهره آجودانیان, , "بررسي مدلها و روشهاي تحليل شکستهاي آبشاري در شبکههاي هوشمند برق", ششمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1399
    Status: Unavailable PDF
7. حسین غفاری, شهره آجودانيان, , "مروري بر داده کاوي آموزشي و تحليل رفتار فراگيران در موک ها", ششمين کنفرانس بين المللي وب پژوهي, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
8. راضیه کنعانی, شهره آجودانيان, , "کاتالوگي از الگوهاي يکپارچهسازي سازماني بهمنظور تحليل ارتباطات بين سرويسي در معماري ميکروسرويسها", سومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
9. سمیه عشوریان, شهره آجودانيان, , "بررسي الگوهاي معماري سازماني به منظور تحليل پشتيباني فرآيندهاي کسب وکار", سومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
10. سمیه عشوریان, شهره آجودانيان, , "مروري بر فقدان درک مشترک روي معماري سازماني", سومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
11. هاجر صادقی, شهره آجودانيان, بهرنگ برکتین, , "حل محدوديت براي پيکربندي خط توليد نرم افزار با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري به صورت چند هدفه مبتني بر جستجو", پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي, موسسه آموزش عالي مقدس اردبيلي, 1396
    Status: Unavailable PDF
12. هاجر صادقی, شهره آجودانيان, , "بررسي الگوريتم هاي IBEA، IBED و SMTIBEA جهت بهينه سازي مبتني بر جستجو در خطوط توليد نرم افزار", کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر, جهاد دانشگاهي اصفهان, 1396
    Status: Unavailable PDF
13. مریم نورایی آباده, شهره آجودانيان, , "حاکميت معماري سرويس گرا مبتني بر تعامل پذيري: ارائه مدلي يکپارچه و قابل ارزيابي در راستاي تعامل اطلاعات بين سازمان هاي آموزشي", اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
14. مریم نورایی آباده, شهره آجودانیان, , "ارائهي مدلي براي استفاده از رايانش ابري در راستاي بهبود كيفي خدمات در مراكز مراقبتهاي بهداشتي در ايران", کنفرانس بين‌المللي پژوهشهاي نوين در مهندسي ICRAE2013, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر, 1391
    Status: Unavailable PDF
15. مهدی آجودانیان, شهره آجودانیان, مریم نورایی آباده, , "ارائه ي مدلي براي امنيت داده در محاسبات ابري", ICRAE كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مهندسي 2013, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر, 1391
    Status: Unavailable PDF
16. شهره آجودانیان, محمد امین احمدی, سید حسن طباطیایی, , "ارائه ي مدلي جهت بومي سازي استراتژي دفاع در عمق در امنيت شبکه و تحليل آن با استفاده از تحليل سوات ", کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر - نجف آباد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
17. شهره آجودانیان, پوریا سردشت, , "ارائه يک الگوريتم ترکيبي براي شناسايي جلسات در کاوش استفاده از وب", کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر - نجف آباد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
18. شهره آجودانیان, زهرا خبازیان, احمدرضا شفیعی ثابت, لیلا منصوریان, , "ارائه ي رويکردي جهت اتوماتيک‌سازي کاهش موارد آزمون در پيشگوهاي آزمون اتوماتيک با استفاده از داده کاوي", کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر - نجف آباد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
19. شهره آجودانیان, پوریا سردشت, , "رويکردي جديد در خوشه‌بندي صفحات وب براي بهبود کاوش استفاده از وب", کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر - نجف آباد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
20. فاطمه جاوری, شهره آجودانیان, , "ارائه ي الگوريتم ماکسيمم سازي انتشار تاثيرات در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از معيارهاي مرکزيت براي کشف دانش ضمني", کنفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه اميرکبير تهران, 1391
    Status: Unavailable PDF
21. سمیه رویین تن, شکوه شیران, شهره آجودانیان, , "ارائه يك رويكرد تركيبي در تشخيص و استخراج احساسات از يك متن ", کنفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه اميرکبير تهران, 1391
    Status: Unavailable PDF
22. شهره آجودانیان, محمد دهشتی, زهرا خبازیان, , "رويکردي جديد و مبتني بر مهندسي ارزش در دسته بندي مشتريان در بازاريابي مستقيم با استفاده از داده کاوي", کمفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه اميرکبير تهران, 1391
    Status: Unavailable PDF
23. شهره آجودانیان, پوریا سردشت, زهرا بالی اسلامی, , "بهينه سازي کاوش استفاده از وب با بهبود کارايي الگوريتم GSP", کنفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه اميرکبير تهران, 1391
    Status: Unavailable PDF
24. شهره آجودانیان, شریفه خرم شکوه, لیلا منصوریان, احمدرضا شفیعی ثابت, , "ارزيابي ارتباط موضوعي بلاگ‌ها و پست‌ها ", کنفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه اميرکبير تهران, 1391
    Status: Unavailable PDF
25. سید معین احمدپور, جعفر اشرفی, شهره آجودانیان, , "تقسيم بندي و آناليز مشتريان تلفن ثابت مخابرات بر اساس ارزش طول عمر مشتري ", کنفرانس بين المللي داده کاوي ايران, دانشگاه اميرکبير تهران, 1391
    Status: Unavailable PDF
26. شهره آجودانیان, محمد داورپناه جزی, , "Deep Web Content Mining", WASET, Dubai, 2009
    Status: Unavailable PDF
27. شهره آجودانیان, محمد داورپناه جزی, , "محتواکاوي وب عميق", دومين کنفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه اميرکبير تهران, 1387
    Status: Unavailable PDF
28. شهره آجودانیان, محمد داورپناه جزی, محمد حسین سرایی, , "استخراج دانش از پايگاه هاي داده تحت وب عميق با استفاده از وابستگي کاوي", اولين کنفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه اميرکبير تهران, 1386
    Status: Unavailable PDF