کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با نرم افزارهاي آماري SPSS 1394/10/05 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
مقاله نويسي 1394/05/07 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده