جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر بخش مقاله نويسي شهرداري اصفهان 1390 شهرداري اصفهان
رتبه سوم رشته شعر نمايشگاه آثار هنري منطقه چهار 1391 دبير منطقه چهار
رتبه اول رشته تصويرسازي نمايشگاه آثار فرهنگي هنري 1394 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
رتبه برتر رشته ترجمه و تفسير قرآن کريم بيستمين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت 1394 کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي
رتبه دوم رشته عکاسي رنگي نمايشگاه آثار علمي فرهنگي هنري 1395 منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي
رتبه پنجم رشته تحقيقات ديني بيست و يکمين جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
رتبه چهارم رشته شعر بيست و دومين جشنواره هنر و ادبيات ديني 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پژوهشگر برگزيده دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در رشته شهرسازي 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
منتخب کشوري رشته تحقيقات بيست و سومين جشنواره هنر، ادبيات ديني و فرهنگي قرآن و عترت استادان 1397 معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي
رتبه اول رشته تحقيقات بيست و سومين جشنواره هنر و ادبيات ديني 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
گواهي برترين سخنراني همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا 1399 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد فرشته احمدی
زهرا حسنی
جشنواره پايان نامه هاي برتر ايران ؛ جايزه ويژه پروفسور حسابي 1399 جشنواره پايان نامه هاي برتر ايران فرشته احمدی
طرح پژوهشي شايسته تقدير چهارمين جشنواره ملي شهرپژوهي و اولين جشنواره فن پژوهي شهري 1400 شهرداري اصفهان فرشته احمدی
مقاله شايسته تقدير چهارمين جشنواره ملي شهرپژوهي و اولين جشنواره فن پژوهي شهري 1400 شهرداري اصفهان زهرا حسنی
فرشته احمدی