سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي شهرسازي علوم و تحقيقات تهران ايران 1392
کارشناسی ارشد مهندسي طراحي محيط شهري علوم و تحقيقات تهران ايران 1386
کارشناسی مهندسي محيط زيست دولتي يزد ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديرگروه دانشکده مهارت و کارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 برنامه ريزي شهري
2 طراحي شهري
3 طراحي محيط
4 معماري منظر
5 محيط زيست