جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مقاله برتر با محور نانوفيزيک در سومين جشنواره ملي فناوري نانو دانشگاه آزاد اسلامي 1395 دانشگاه آزاد اسلامي مسعود افرند