دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 ترموديناميک کارشناسي
2 مکانيک سيالات کارشناسي
3 انتقال حرارت
4 طراحي سيستم هاي تبريد و سردخانه
5 تأسيسات مکانيکي
6 مکانيک سيالات پيشرفته کارشناسي ارشد
7 ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسي و کارشناسي ارشد
8 مباحث منتخب (نرم افزار، نانوسيال) کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات