سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک- تبديل انرژي سستان و بلوچستان ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک- تبديل انرژي کاشان ايران 1386
کارشناسی مهندسي مکانيک- حرارت و سيالات کاشان ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديرگروه گروه مهندسي مکانيک (حرارت و سيالات، هوافضا و تأسيسات)،دانتشک 1390 1392
معاون آموزشي دانشکده فني و مهندسي (دانشگاه آزاد اسلامي) 1392 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 هيدروديناميک مغناطيسي
2 انرژي هاي تجديدپذير
3 نانوسيالات
4 ديناميک سيالات محاسباتي