مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. پرویز قدوسی, لیلا عادل زاده سعدآبادی, "Effect of Pore Physical and Chemical Microstructure Properties on Durability and Rebar Corrosion of Self-Compacting Concretes Containing Silica Fume and Metakaolin", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol 12/34, 2022, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
2. محمد بیاتی, لیلا عادل زاده سعدآبادی, "Efficiency of bacteria based self-healing method in alkali-activated slag (AAS) mortars", Journal of Building Engineering, Vol 42, 2021, PP.1-8
    Status: Unavailable PDF
3. پرویز قدوسی, لیلا عادل زاده سعدآبادی, "Pore structure indicators of chloride transport in metakaolin and silica fume self-compacting concrete", International Journal of Civil Engineering, Vol 16, 2018, PP.583-592
    Status: Unavailable PDF
4. پرویز قدوسی, لیلا عادل زاده سعدآبادی, "Study on hydration products by electrical resistivity for self-compacting concrete with silica fume and metakaolin", Construction and Building Materials, Vol 154, 2017, PP.219-228
    Status: Unavailable PDF
5. پرویز قدوسی, لیلا عادل زاده سعدآبادی, "اثر ريزساختار فيزيکي منافذ بر مقاومت فشاري و جذب آب در بتن‌هاي خودتراکم حاوي ميکروسيليس و متاکائولين", مجلـه علمي و پژوهشي «تحقيقات بتن», Vol 14-1-, 1400, PP.5-19
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. میلاد توکلی, لیلا عادل زاده سعدآبادی, , "اثر حجم خمير در دانه بندي هاي مختف بر کارايي بتن هاي خودتراکم", دومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب, تبريز, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. لیلا عادل زاده سعدآبادی, ملک محمد ماهانیان, , "رتبه بندي عوامل فني و قراردادي موثر بر ادعا در پروژه هاي نفت و گاز (مطالعه موردي: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي)", نخستين کنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب, تبريز, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. لیلا عادل زاده سعدآبادی, نیما دانش نشان, , "بررسي آزمايشگاهي نفوذ يون کلريد در بتن هاي خودتراکم با حجم خمير متفاوت", چهارمين همايش ملي مهندسي عمران با محوريت تكنولوژي بتن و محيط زيست, خميني شهر, 1398
    Status: Unavailable PDF
4. لیلا عادل زاده سعدآبادی, سیمین رخشانی, , "ريز ساختار و مشخصات مکانيکي بتن هاي سبز الياف فولادي حاوي سرباره در محيط کلريدي", چهارمين همايش ملي مهندسي عمران با محوريت تکنولوژي بتن و محيط زيست, خميني شهر, 1398
    Status: Unavailable PDF
5. لیلا عادل زاده سعدآبادی, نويد ارشدي, , "اثر حجم خمير بر انتشار يون کلريد و خوردگي ميلگرد در بتن‌‌‌هاي خودتراکم با مقادير سيمان و پودرسنگ متفاوت ", بيست و سومين همايش ساليانه انجمن علمي بتن (شاخه ايران), تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
6. برنا بقایی, محسن ایزدی نیا, لیلا عادل زاده سعدآبادی, , "برآورد هزينه پروژه هاي عمراني با استفاده از مدل سازي اطالعات ساختمان (BIM (مطالعه موردي: شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود", پنجمين کنفرانس ملي دستاوردهاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي, دانشگاه تهران, 1397
    Status: Available PDF
7. سیمین رخشانی, لیلا عادل زاده سعدآبادی, , "بررسي خواص مکانيکي ترکيبات سه تايي مواد سيماني مکمل در رويه هاي بتن غلطکي حاوي الياف فولادي", دومين کنفرانس مديريت ساخت, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF