دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تاريخ معاصر کارشناسي و دکترا
2 تاريخ نفت در ايران و خاورميانه کارشناسي
3 انديشه سياسي کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکترا
4 آشنايي با متون و اسناد کارشناسي ارشد و دکتري
5 تاريخ اسلام در شمال آفريقا دکتري
6 تاريخ علم در اسلام کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات