Download Center

R Date Title Comments Download
1 1402/08/15 جدول سنجل --- ...
2 1402/08/15 تمارين فصل اول ترموديناميک 2 --- ...
3 1402/08/15 تمارين فصل دوم ترموديناميک 2 ----- ...
4 1402/08/15 تمارين فصل سوم ترموديناميک 2 -- ...
5 1402/08/15 تمارين فصل چهارم و پنجم ترموديناميک 2 --- ...
6 1402/08/15 تمارين فصل ششم ترموديناميک 2 ---- ...
7 1402/08/15 تمارين فصل هفتم ترموديناميک 2 --- ...
8 1402/08/15 فايل 1 آزمايشگاه سيالات ---- ...
9 1402/08/15 فايل 2 آزمايشگاه سيالات ---- ...
10 1402/08/15 فايل 3 آزمايشگاه سيالات ----- ...
11 1402/08/15 ترموديناميک پيشرفته --- ...