سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری رياضي کاربردي دانشگاه آزاد اسلامي ايران 1391
کارشناسی ارشد رياضي کاربردي (تحقيق در عمليات) تربيت معلم تهران ايران تهران 1386
کارشناسی رياضي محض شهرکرد ايران، شهرکرد 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تحقيق در عمليات
2 تحليلي پوششي داده ها
3 سيستم هاي فازي
4 سيستم هاي اطلاعات مديريت
5 هوش مصنوعي
6 مديريت استراتژيک
7 تصميم گيري چند معياره
8 مديريت
9 تحليل آماري پيشرفته