سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مواد دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي مواد-شناسايي و انتخاب مواد فلزي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1389
کارشناسی مهندسي مواد-متالورژي صنعتي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1387

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 -
رئيس انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 جوشکاري
2 نانو مواد
3 مهندسي سطح
4 متالورژي پودر